Помилка

МЕТОДИКА ОЦІНКИ МАЙНА: НОВА РЕДАКЦІЯ

ВІД 25 ЛИСТОПАДА 2015 РОКУ

 

25 грудня 2015 року

 

На офіційному порталі Верховної Ради України оприлюднено текст Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 №1891 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №1033).

 

 

Metodika-otsenki-imushchestva-novaya-redaktsiya

 

 

Як вбачається із тексту самого документу, Методика оцінки майна по суті є методикою проведення оцінки об’єктів права державної та комунальної власності, майна суб’єктів господарювання з державною (комунальною) часткою в статутному (складеному) капіталі у випадках, коли такі об’єкти є об’єктами господарських, цивільних та інших правовідносин, крім випадків оренди та концесії об’єктів державної та комунальної власності, а також відчуження майна згідно із Законом України «Про правовий режим майна у Збройних Силах України», а також для проведення оцінки об’єктів, що повертаються у державну або комунальну власність (зокрема за рішенням суду), для визначення розміру збитків, що призвели до завдання майнової шкоди державі, територіальній громаді або суб’єкту господарювання з державною часткою (часткою комунального майна) в статутному (складеному) капіталі, у разі встановлення фактів розкрадання, нестачі, знищення, псування майна.

 

Проводячи аналіз запропонованих новацій, серед іншого можна виділити, що в Методиці введено поняття «повторної оцінки», тобто оцінки об’єкта, яка проводиться суб’єктом оціночної діяльності за результатами рецензування звіту про оцінку (акта оцінки) цього об’єкта станом на дату, на яку проводилася оцінка цього об’єкта іншим суб’єктом оціночної діяльності, звіт (акт) про яку підлягав рецензуванню.

 

Для індивідуально визначеного майна подовжено строк дії висновку про вартість майна з шести до дев’яти місяців від дати оцінки. При цьому в окремих випадках строк дії висновку про вартість майна може визначатися органом, що використовує результати такої оцінки, суб’єктом оціночної діяльності – суб’єктом господарювання, що проводить оцінку, з урахуванням строку експозиції об’єкта оцінки, якщо такий строк не визначений законодавством.

 

Методикою також передбачена необхідність проведення незалежної оцінки об’єктів малої приватизації, крім об’єктів, що продаються разом із земельними ділянками, на яких вони розташовані, у двомісячний строк після дати оцінки. Звіт про оцінку разом із висновком про вартість подаються до органу приватизації на рецензування та затвердження не пізніше ніж за 15 календарних днів до закінчення зазначеного строку.

 

Оцінка пакетів акцій акціонерних товариств, утворених у процесі приватизації (корпоратизації), здійснюється переважно шляхом проведення незалежної оцінки з метою визначення їх ринкової вартості. Разом з тим, Методикою передбачені випадки, коли можливе і застосування стандартизованої оцінки пакетів акцій, за результатами якої визначається їх оціночна вартість.

 

Згідно Методики початкова ціна пакетів акцій холдингових компаній установлюється на підставі ринкової вартості, визначеної шляхом проведення незалежної оцінки, з урахуванням вартості холдингових корпоративних пакетів акцій (часток, паїв) та іншого майна, що передані до їх статутних капіталів, результатів фінансово-господарської діяльності, інвентаризації тощо. Якщо строк з дати затвердження акта оцінки з метою визначення розміру статутного капіталу державної холдингової компанії до дати оцінки пакета акцій не перевищує одного року, початкова ціна такого пакета може встановлюватися на рівні його номінальної вартості.

 

Початкова ціна пакетів акцій акціонерних товариств, у тому числі холдингових компаній, що підлягають продажу на міжнародних фондових ринках, із залученням радників для їх підготовки до продажу та організації продажу, встановлюється за результатами незалежної оцінки.

 

 

readmore