Помилка

ОЦІНОЧНА НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ ЯК ПРЕДМЕТ ПРАВОВОГО АНАЛІЗУ

 

16 грудня 2015 року

 

22 грудня 2015 року в Верховному Суді Російської Федерації буде розглядатися справа про стягнення збитків, заподіяних позивачеві, на його думку, результатами «недостовірної» оцінки. В якості підстави стягнення збитків позивачем вказується те, що ринкова вартість, визначена у звіті про оцінку, на 5,5% відрізняється від вартості, затвердженої судом на основі судової експертизи. У зв'язку з цим представники російської оціночної спільноти підготували для Суду окреме колективне звернення, в якому спробували викласти своє бачення даної проблеми.

 

 

Estimated-uncertainty-as-a-matter-of-legal-analysis

 

 

У своєму зверненні оцінювачі, зокрема, акцентують увагу Суду на тому, що ринкова вартість сама по собі має імовірнісний характер, що також закріплено і в законодавстві про оціночну діяльність. Як наслідок, невизначеність – виступає невід'ємною характеристикою процесу та результату оцінки. Таким чином, оцінювач має право приводити своє судження щодо можливих меж інтервалу, в якому, на його думку, може перебувати ця вартість.

 

У зв'язку з цим, відмінності результатів оцінки окремих звітів є суттєвими, якщо результат, отриманий в одному звіті, виходить за межі діапазону вартості, отриманої в іншому звіті. Як наслідок, пропонується розглядати відміну на 5,5% ринкової вартості, встановленої у звіті незалежного оцінювача, від ринкової вартості, затвердженої судом на основі судової експертизи, як об'єктивне слідство ймовірнісної природи ринкової вартості та ринкової невизначеності.

 

У зверненні також йдеться про те, що ринкова невизначеність пов'язана, насамперед, з макроекономічними і мікроекономічними процесами на ринку і ймовірнісною природою самого ринку. Навіть угоди з ідентичними і повністю замінними активами, що відбуваються в один і той же час і за одних і тих же умов, можуть здійснюватися по відмінних цінах. Варіабельність цін у даному випадку може бути пов'язана як з особливостями об'єктів угоди і особливостями ринку, так і різними цілями учасників ринку, розходженням рівнів їх інформованості, мотивацією сторін та іншими суб'єктивними чинниками. У силу цього один і той же об'єкт може продаватися на вільному конкурентному ринку за різними цінами. Таким чином, випадковий характер цін угод неминуче призводить до невизначеності результату оцінки ринкової вартості оцінюваного об'єкта.

 

Невизначеність моделей і методів пов'язана зі свободою вибору того чи іншого методу при виконанні оцінки. Оскільки різні методи і моделі можуть призводити до відмінних результатів, величина ринкової вартості, визначена двома незалежними оцінювачами, може розрізнятися.

 

Невизначеність вихідних даних пов'язана з тим, що всі розрахунки ринкової вартості ґрунтуються на ринкових даних, які зазвичай являють собою статистичні характеристики ринку. Кількість даних, використовуваних для визначення цих характеристик, в силу статистичних закономірностей унеможливлює точне знаходження параметрів розподілу випадкової величини. Всі об'єкти, що виставляються на ринок, мають свої особливості, які не можна повністю відобразити в їх описі, і тому можуть мати значущі, але не описані в джерелах інформації про об'єкти відмінності за тими чи іншими ознаками. В силу невраховуваних параметрів навіть ідентичні об'єкти (за своїми основними характеристиками, місцем розташування тощо) можуть відрізнятися за цінами пропозицій і цінами угод, – йдеться у зверненні.

 

 

readmore