МЕНЮ
ПЕРСПЕКТИВА
КУРС ВАЛЮТ
ОПИТУВАННЯ
КОНТАКТИ
PDF Друк e-mail

ТЕМАТИКА КРУГЛИХ СТОЛІВ НА ПЕРШЕ ПІВРІЧЧЯ 2016 РОКУ

 

27 січня 2016 року

 

Громадська організація «Всеукраїнська Асоціація Фахівців Оцінки» в рамках співпраці з навчальними закладами ТОВ «Українська комерційна школа» та ТОВ «Навчально-консалтинговий центр «Експерт-Л» презентує тематику круглих столів на перше півріччя 2016 року.

 

 

Subject-round-tables-for-the-first-half-2016

 

 

Засідання круглих столів проходитимуть на завершальному етапі навчання з підвищення кваліфікації оцінювачів відповідно до оновлених «Загальних вимог до навчальних програм навчання оцінювачів та підвищення їх кваліфікації», затверджених наказом Фонду державного майна України від 15.04.2004 №754, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05.05.2004 за №562/9161 (у останній редакції згідно наказу ФДМУ №1886 від 09.12.2015 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Фонду державного майна України»).

 

 

Тематика круглих столів в межах напрямку:

«ОЦІНКА ОБ’ЄКТІВ У МАТЕРІАЛЬНІЙ ФОРМІ»

 

  • Порівняльний підхід: емпіричні правила визначення величин коригувань у відсотковому та грошовому вимірах для різного типу майна.

 

  • Витратний підхід: використання укрупнених показників відновної вартості будівництва та визначення величини прибутку інвестора.

 

  • Дохідний підхід: визначення безризикової ставки дисконту в українських реаліях, ризиків притаманних майну, способи визначення ставок дисконту.

 

  • Дохідний підхід: метод дисконтованих грошових потоків та метод прямої капіталізації, випадки сумування дисконтованих грошових потоків, коли їх сума визначається за формулою прямої капіталізації.

 

  • Теоретичні проблеми оцінки майна: досвід історичного аналізу оцінки, критика традиційної теорії оцінки, перспективи розвитку оціночної діяльності в Україні.

 

 

Тематика круглих столів в межах напрямку:

«ОЦІНКА ЦІЛІСНИХ МАЙНОВИХ КОМПЛЕКСІВ, ПАЇВ, ЦІННИХ ПАПЕРІВ,

МАЙНОВИХ ПРАВ ТА НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ, У ТОМУ ЧИСЛІ

ОЦІНКА ПРАВ НА ОБ’ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ»

 

  • Майновий підхід: методи майнового підходу, випадки оцінки, коли майновий підхід є визначальним, послідовність оціночних процедур.

 

  • Порівняльний підхід: методи фінансових та натуральних мультиплікаторів, правила «великого пальця» при оцінці бізнесу.

 

  • Дохідний підхід: оцінка корпоративних прав і бізнесу, методи для оцінки, метод дисконтування грошових потоків, коли сума грошових потоків визначається за формулою прямої капіталізації.

 

  • Метод роялті: загальновизнані ставки роялті, способи їх визначення.

 

  • Оцінка часткових майнових прав: право постійного користування майном, право оренди, оцінка емфітевзису, суперфіцію, сервітуту.