Помилка

СТАТУТ АФО ПРИВЕДЕНО У ВІДПОВІДНІСТЬ ДО ВИМОГ
ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ГРОМАДСЬКІ ОБ’ЄДНАННЯ»

 

21 березня 2015 року

 

Всеукраїнська Асоціація Фахівців Оцінки (АФО) внесла всі необхідні зміни в свій Статут та назву організації на виконання вимог Закону України «Про громадські об’єднання» від 22.03.2012 за №4572-VI (Відомості Верховної Ради України від 04.01.2013 – 2013 р., №1, стор.2, стаття 1).

 

 

Statut-AFO

 

 

Даний Закон визначає правові та організаційні засади реалізації права на свободу об'єднання, гарантованого Конституцією України та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, порядок утворення, реєстрації, діяльності та припинення громадських об'єднань.

 

Прикінцевими та перехідними положеннями Закону України «Про громадські об’єднання» передбачено, що статути (положення) громадських організацій, спілок громадських організацій мають бути приведені у відповідність із цим Законом протягом п'яти років з дня введення його в дію, тобто до 01 січня 2018 року.

 

У зв’язку з цим, в рамках чергового звітно-виборчого З’їзду Всеукраїнської громадської організації «Асоціація Фахівців Оцінки», який відбувся 25 вересня 2014 року в приміщенні Великого конференц-залу НАН України за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 55, було затверджено нову редакцію Статуту АФО, згідно якої повне найменування Асоціації відтепер:

 

  • українською мовою: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ФАХІВЦІВ ОЦІНКИ» (ГО «ВАФО»);

 

  • англійською мовою: THE PUBLIC ORGANIZATION «PAN UKRAINIAN ASSOCIATION OF VALUATION SPECIALISTS» (PO «PUAVS»);

 

  • російською мовою: ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВСЕУКРАИНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ОЦЕНКИ» (ОО «ВАСО»).

 

Громадська організація «Всеукраїнська Асоціація Фахівців Оцінки» у зв’язку зі зміною найменування є повним правонаступником за всіма правами та обов’язками Всеукраїнської громадської організації «Асоціація Фахівців Оцінки», утвореної згідно із Протоколом №1 від 17 червня 2005 року установчих зборів засновників.

 

 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

 

Підсумки чергового звітно-виборчого З’їзду АФО

 

Доповідь Голови АФО Максимова С.Й. на круглому столі від 16 жовтня 2014 року

 

Навчально-методична рада з оціночної діяльності ФДМУ

 

 

 

 

Асоціація є некомерційною неприбутковою організацією та не має на меті отримання прибутку від своєї діяльності. Асоціація має всеукраїнський статус і здійснює свою діяльність на принципах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу членів, прозорості, відкритості та публічності.

 

Нову редакцію Статуту Громадської організації «Всеукраїнська Асоціація Фахівців Оцінки» було зареєстровано Деснянським районним управлінням юстиції у місті Києві на підставі відповідного наказу від 17.12.2014 за №191/6.

 

Станом на сьогоднішній день всі необхідні зміни внесено також до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) та Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.