Помилка

РОЗ’ЯСНЕННЯ АФО ДЛЯ АМКУ ЩОДО ПОСТАНОВИ НБУ №602

 

21 січня 2015 року

 

Всеукраїнська Асоціація Фахівців Оцінки (АФО) на запит Антимонопольного комітету України (АМКУ) надала свої роз’яснення щодо інформації про принципи функціонування та місцезнаходження міжнародної мережі аудиторського-консалтингових фірм та міжнародної мережі консультантів з нерухомості.

 

Так, зокрема, у відповідному листі на адресу АМКУ (наведено у додатках) говориться про те, що належність до Міжнародної мережі аудиторсько-консалтингових, консультантів з нерухомості, юридичних чи інших компаній означає наявність в кожній компанії, що входить до мережі, спільних для всіх компаній мережі політик, методик і процедур надання послуг, які є обов'язковими для впровадження в кожній компанії мережі. Завдяки цьому досягається висока стандартизація послуг незалежно від країни, де знаходиться конкретна компанія мережі.

 

 

AMKU

 

 

Як правило, компанії – члени міжнародних мереж використовують загальне спільне найменування. На відміну від міжнародних мереж, де всі члени мають спільну назву, є ще міжнародні асоціації, де члени асоціації діють під власним найменуванням і де загальні політики, методики, підходи та процедури надання послуг мають рекомендаційний характер, членам мережі дозволяється реалізовувати політику і процедури на основі місцевої специфіки кожної країни.

 

Враховуючи це, для того щоб визначити, яка з компаній належить до Міжнародної мережі аудиторсько-консалтингових фірм або Міжнародної мережі консультантів з нерухомості, потрібно ґрунтовно ознайомитись з статутними документами компанії та положеннями про принципи її діяльності.

 

Суб'єкти оціночної діяльності, які входять до Міжнародної мережі консультантів з нерухомості чи до Міжнародної мережі аудиторсько-консалтингових фірм, при проведенні оцінки керуються Національними стандартами оцінки і діють в законодавчому полі України як і всі інші українські суб'єкти оціночної діяльності. Відмінність міжнародних компаній від національних може бути лише в організації і способах проведення самих робіт, термінах їх використання, вартості послуг, тощо.

 

Належність компанії до міжнародної мережі не є гарантією якості виконаних робіт і не надає апріорі таким компаніям пріоритетного права виконання робіт, зокрема і з оцінки. Вимога належності до міжнародної мережі носить дискримінаційний характер і усуває конкуренцію компаній, що входять до міжнародної мережі, з іншими українськими компаніями, які якісно надають послуги, але не входять до міжнародної мережі.

 

До того ж, не існує загальновизнаних документів (свідоцтв, сертифікатів, тощо) про належність компанії до тієї чи іншої мережі. Через це вимога належності компанії до міжнародної мережі в офіційних документах може трактуватись неоднозначно, оскільки потребує ознайомлення зі статутними документами компанії, її положеннями та принципами її діяльності.

 

У зв’язку з цим, для усунення неоднозначності в постанові Правління НБУ №602 від 25.09.2014 потрібно було б вказати конкретно міжнародні мережі, до яких повинні належати суб'єкти оціночної діяльності.

 

 

Додатки: