Помилка

ОЦІНОЧНІЙ СПІЛЬНОТІ УКРАЇНИ НЕ ЗРОЗУМІЛА ПОЗИЦІЯ НБУ
ЩОДО ЛОБІЮВАННЯ ФІРМ З ІНОЗЕМНИМ КАПІТАЛОМ

 

У зв’язку з набуттям чинності Постанови Правління Національного банку України від 25.09.2014 року №602 «Про заходи щодо забезпечення повернення кредитів, наданих Національним банком України» (в наступному «Постанова») суб’єктів оціночної діяльності України, які не входять до міжнародної мережі аудиторсько-консалтингових фірм та міжнародної мережі консультантів з нерухомості, позбавлено можливості проводити незалежну оцінку майна та майнових прав для цілей рефінансування банків України.

 

У зв’язку з цим, Всеукраїнська громадська організація «Асоціація Фахівців Оцінки» звернулася до Голови Національного банку України Валерії Олексіївни Гонтаревої з проханням про внесення змін в Постанову з метою розширення переліку суб’єктів оціночної діяльності, які можуть виконувати оцінку згідно з Постановою, виключивши вимогу належності їх до міжнародної мережі аудиторсько-консалтингових фірм або міжнародної мережі консультантів з нерухомості, а також до виконувача обов’язків Голови Фонду державного майна України Дмитра Миколайовича Парфененка з проханням підтримати позиції Асоціації Фахівців Оцінки та всієї оціночної спільноти України щодо захисту конкурентного ринку оціночних послуг в Україні.

 

Зокрема, оціночній спільноті України не зрозуміла позиція НБУ щодо лобіювання фірм з іноземним капіталом і надання їм виключного права проводити незалежну оцінку для потреб НБУ. Оскільки серед українських компаній – суб’єктів оціночної діяльності, які не входять до вказаних в Постанові, є достатня кількість компаній, які задовольняють решті (крім міжнародної мережі) вимог і які мають великий практичний досвід з оцінки майна та майнових прав з метою застави.

 

У свою чергу, Всеукраїнська Асоціація Фахівців Оцінки поділяє прагнення НБУ підвищити якість робіт з незалежної оцінки, але не за рахунок виключення суб’єктів оціночної діяльності, які не входять до міжнародної мережі, з переліку компаній, що можуть проводити оцінку відповідно до Постанови. Є інші механізми контролю якості виконання робіт з оцінки, зокрема проведення рецензування саморегулівними організаціями оцінювачів.

 

Враховуючи вищезазначене, АФО пропонує НБУ внести зміни в Постанову з метою розширення переліку суб’єктів оціночної діяльності, які можуть виконувати оцінку згідно з Постановою, виключивши вимогу належності їх до міжнародної мережі аудиторсько-консалтингових фірм або міжнародної мережі консультантів з нерухомості.

 

У разі неможливості розширення переліку компаній, що можуть проводити оцінку згідно з Постановою, АФО просить надати обґрунтування вимоги належності компаній до міжнародної мережі.

 

Додатки:

Лист АФО до НБУ за №10/17 від 17.10.2014

Лист АФО до ФДМУ за №10/17/1 від 17.10.2014