МЕНЮ
ПЕРСПЕКТИВА
КУРС ВАЛЮТ
ОПРОС
КОНТАКТЫ
PDF Печать E-mail

СТЕПАН МАКСИМОВ: КТО ИМЕЕТ ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ

ЭКСПЕРТНУЮ ДЕНЕЖНУЮ ОЦЕНКУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ПОСЛЕ ОТМЕНЫ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ЗЕМЛЕОЦЕНОЧНЫХ РАБОТ

 

26 августа 2015 года

 

В последнее время к Общественной организации «Всеукраинская Ассоциация Специалистов Оценки» обращаются оценщики за разъяснениями относительно того, кто имеет право осуществлять денежную экспертную оценку земельных участков после отмены лицензирования землеоценочных работ? Для однозначного ответа на поставленный вопрос необходимо комплексно проанализировать целый ряд законодательных актов.

 

 

businessman-in-field

 

 

 

 

ХТО МАЄ ПРАВО ЗДІЙСНЮВАТИ

ЕКСПЕРТНУ ГРОШОВУ ОЦІНКУ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

ПІСЛЯ ВІДМІНИ ЛІЦЕНЗУВАННЯ ЗЕМЛЕОЦІНОЧНИХ РОБІТ

 

 

Останнім часом до Громадської організації «Всеукраїнська Асоціація Фахівців Оцінки» звертаються оцінювачі за роз’ясненнями щодо того, хто має право здійснювати грошову експертну оцінку земельних ділянок після відміни ліцензування землеоціночних робіт?

 

Для однозначної відповіді на поставлене питання необхідно комплексно проаналізувати цілий ряд законодавчих актів. Почнемо із Закону України «Про оцінку земель».

 

Статтею 6 «Суб’єкти оціночної діяльності у сфері оцінки земель» Закону України «Про оцінку земель» у редакції від 28.06.2015 передбачено, що суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель, зокрема, є:

 

  • юридичні особи – суб’єкти господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, що мають у своєму складі оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок та які зареєстровані у Державному реєстрі сертифікованих інженерів-землевпорядників;

 

  • фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, які отримали кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок та ліцензію на виконання землеоціночних робіт у встановленому законом порядку;

 

  • юридичні особи – суб'єкти господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, що мають у своєму складі сертифікованих інженерів-землевпорядників.

 

Згідно статті 5 «Види оцінки земель» цього ж Закону, сфера оцінки земель поділяється на:

 

  • бонітування ґрунтів;

 

  • економічну оцінку земель;

 

  • нормативну грошову оцінку земель;

 

  • експертну грошову оцінку земель.

 

Таким чином, юридичні особи – суб'єкти господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, що мають у своєму складі сертифікованих інженерів-землевпорядників, за відсутності у їх складі оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, не можуть здійснювати грошову експертну оцінку земельних ділянок.

 

Дане твердження прямо випливає зі статті 7 «Оцінювачі з експертної грошової оцінки земельних ділянок та розробники технічної документації з оцінки земель» Закону України «Про оцінку земель» у редакції від 28.06.2015, де сказано, що оцінювачами з експертної грошової оцінки земельних ділянок можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які склали кваліфікаційний іспит та одержали кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок відповідно до вимог цього Закону та Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні». Сертифіковані інженери-землевпорядники не є оцінювачами з експертної грошової оцінки земельних ділянок.

 

Відповідно до частин третьої, четвертої та п’ятої даної статті розробниками технічної документації з бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок є особи, які згідно із Законом України «Про землеустрій» мають право на здійснення діяльності у сфері землеустрою. Відповідність технічної документації з бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок положенням нормативно-технічних документів, стандартів, норм і правил засвідчується:

 

  • у паперовій формі – підписом та особистою печаткою сертифікованого інженера-землевпорядника;

 

  • в електронній формі – електронним цифровим підписом сертифікованого інженера-землевпорядника згідно із законодавством про використання електронного цифрового підпису.

 

Отже, спільне читання статей 5, 6 та 7 Закону України «Про оцінку земель» у редакції від 28.06.2015, дозволяє зробити висновок про те, що юридичні особи – суб'єкти господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, що мають у своєму складі сертифікованих інженерів-землевпорядників, за відсутності у їх складі оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, можуть бути лише розробниками технічної документації з бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок.

 

Даний висновок підтверджується і положеннями статті 66 «Професійна підготовка та кадрове забезпечення у сфері землеустрою» Закону України «Про землеустрій» у редакції від 27.06.2015, якою передбачено, що інженер-землевпорядник, який склав кваліфікаційний іспит, отримує кваліфікаційний сертифікат, що підтверджує відповідність інженера-землевпорядника кваліфікаційним вимогам та його спроможність самостійно складати окремі види документації із землеустрою та документації з оцінки земель, виконувати топографо-геодезичні і картографічні роботи, проводити інвентаризацію земель, перевіряти якість ґрунтових, геоботанічних та інших обстежень земель при здійсненні землеустрою. Про спроможність проводити грошову експертну оцінку земельних ділянок сертифікованими інженерами-землевпорядниками в цій статті нічого не говориться.

 

Ще одна категорія суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель, передбачена статтею 6 Закону України «Про оцінку земель» у редакції від 28.06.2015, а саме: фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, які отримали кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок та ліцензію на виконання землеоціночних робіт у встановленому законом порядку, також не можуть проводити грошову експертну оцінку земельних ділянок, оскільки отримані ними ліцензії на цей вид діяльності, з прийняттям Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 за №222-VIII, вважаються недійсними.

 

До такого висновку приходимо з аналізу статті 8 «Запровадження, скасування, зміна назви виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню» вищезазначеного Закону України, другим пунктом якої передбачено, що у разі скасування ліцензування виду господарської діяльності орган ліцензування втрачає повноваження органу ліцензування, а ліцензії, видані на здійснення цього виду діяльності, вважаються недійсними.

 

З усього наведеного вище випливає, що починаючи з 28.06.2015 грошову експертну оцінку земельних ділянок можуть здійснювати тільки юридичні особи – суб’єкти господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, що мають у своєму складі оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок та які зареєстровані у Державному реєстрі сертифікованих інженерів-землевпорядників.

 

 

Степан Максимов