МЕНЮ
ПЕРСПЕКТИВА
КУРС ВАЛЮТ
ОПРОС
КОНТАКТЫ
PDF Печать E-mail

СУБЪЕКТИВНЫЕ ИТОГИ 2019 ГОДА И ПРОГНОЗЫ НА 2020 ГОД

 

31 декабря 2019 года

 

В канун Нового года хотелось бы подвести итоги, вспомнить об основных достижениях и победах уходящего года, а также сосредоточиться на отдельных проблемах, вызовах и перспективах будущего 2020 года. Что удалось достичь? Где были наибольшие трудности? Каким вызовам придется противостоять в 2020 году? Обо всем этом в сегодняшнем материале.

 

 

Subjective-results-for-2019-and-forecasts-for-2020

 

 

Вже в певній мірі звичною для всіх нас стала фраза, яка лунає звідусіль наприкінці кожного року про те, що «минулий рік був не з легких». Але зараз хотілося б поговорити про інше. А саме про те, наскільки продуктивним видався 2019 рік. Отже, що вдалося зробити і чого очікувати у 2020 році?

 

 

ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ АСОЦІАЦІЇ НА ВНУТРІШНІЙ АРЕНІ

 

На початку квітня спільно з Фондом державного майна України та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в приміщенні Українського національного інформаційного агентства «УКРІНФОРМ» було проведено науково-практичний семінар, присвячений висвітленню проблемних питань, що виникають в процесі незалежної оцінки міноритарних часток власності та пакетів акцій (у тому числі, при застосуванні процедур squeeze-out та sell-out), а також розгляду конкретних підходів до їх вирішення. Практичні напрацювання семінару повинні лягти в основу майбутнього проекту «Положення про незалежну оцінку акцій для проведення процедур squeeze-out та sell-out», який в подальшому має бути затверджено спільним наказом Фонду державного майна України та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

 

В липні 2019 року за підтримки Національного банку України спільно з Університетом банківської справи, Інститутом міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Незалежною Асоціацією Банків України, Фондом державного майна України та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, з метою надання необхідної консультативно-методичної допомоги банкам України, було проведено науково-практичний семінар, присвячений міжнародним та вітчизняним вимогам щодо забезпечення кредитних зобов’язань та їх практичної реалізації при оцінці та моніторингу застав. На семінарі розглядалися питання щодо мети, змісту, порядку проведення робіт та звітності стосовно виконання банками сучасних вимог до оцінки та зниження рівня кредитних ризиків зі спеціальним акцентом на забезпечення кредитних зобов’язань, а також подальшої перспективи розвитку цих робіт з урахуванням існуючої загальноєвропейської практики. Значна увага була приділена практичним аспектам та досвіду виконання цих вимог у системоутворюючих банках.

 

Також у липні було підписано Угоду про співробітництво між Всеукраїнською професійною громадською організацією «Спілка аудиторів України» та Громадською організацією «Всеукраїнська Асоціація Фахівців Оцінки». Підписання Угоди має на меті ефективний всебічний розвиток і функціонування сумісної науково-дослідницької, практичної, консультаційної, учбово-методичної та іншої діяльності, зацікавленість у розширені і поглиблені двосторонніх зав’язків у діяльності всіх своїх керівників, співробітників, фахівців, членів обох організацій, задля досягнення власних і загальних інтересів, визначених цілями та завданнями статутів організацій в рамках чинного законодавства України.

 

В серпні 2019 року Асоціація у якості члена Всесвітньої Асоціації Оціночних Організацій (WAVO) підписала Меморандум про співпрацю та партнерство з Фондом державного майна України. Метою цього Меморандуму є встановлення тривалих партнерських відносин між Фондом та Асоціацією шляхом участі останньої в розробленні нормативно-правових актів з оцінки майна та в професійній підготовці оцінювачів. Як зазначається у документі, пріоритетним напрямом діяльності сторін є приведення нормативно-правових актів з питань оцінки майна та оціночної діяльності до найкращих міжнародних практик.

 

На початку жовтня 2019 року відбувся Звітно-виборчий з’їзд Громадської організації «Всеукраїнська Асоціація Фахівців Оцінки», на якому, серед іншого, було заслухано звіт про діяльність Асоціації протягом 2014-2019 років, прийнято рішення про доцільність внесення змін до Статуту Асоціації, а також положень про Експертну раду та про обласні осередки Асоціації. На з’їзді Асоціації було переобрано на наступний термін Президента Асоціації, а також затверджено нових членів Президії, склад Ради Асоціації і членів ревізійної комісії.

 

За підсумками 2019 року кількісний склад членів Громадської організації «Всеукраїнська Асоціація Фахівців Оцінки» поповнився 84 (вісімдесятьма чотирма) новими членами. Як наслідок, за підсумками року згідно офіційної інформації Фонду державного майна України, загальна кількість членів Асоціації вже досягла позначки у 539 (п’ятсот тридцять дев’ять) осіб. Щорічна динаміка зростання кількості членів та прихильників Асоціації впродовж останніх 5 (п’яти) років дозволяє впевнено дивитися у майбутнє і є чи не найкращим підтвердженням правильності обраного курсу та стратегії розвитку і діяльності Асоціації.

 

 

КЛЮЧОВІ ДОСЯГНЕННЯ АСОЦІАЦІЇ НА МІЖНАРОДНОМУ НАПРЯМКУ

 

На Генеральній Асамблеї Всесвітньої Асоціації Оціночних Організацій (World Association of Valuation Organizations – WAVO), яка відбулася 14 червня 2019 року в Німеччині в місті Франкфурт-на-Майні, Всеукраїнську Асоціацію Фахівців Оцінки було прийнято в члени WAVO із врученням відповідного Сертифіката члена WAVO, а також досягнуто домовленість про надання Асоціації від уповноваженого органу WAVO права сертифікації своїх членів з присвоєнням статусу WRV – World Recognized Valuer (Всесвітньо Визнаний Оцінювач), впровадженого WAVO – найбільш глобальною організацією оцінювачів.

 

У вересні 2019 року для проведення міжнародної сертифікації практикуючих оцінювачів на отримання статусу WAVO-WRV рішенням Президії Асоціації була створена Комісія з Міжнародної Сертифікації (КМС). У своїй діяльності КМС керується Положенням про порядок міжнародної сертифікації оцінювачів на присвоєння статусу WAVO-WRV та спирається на керівні настанови з цього питання Виконавчого Комітету WAVO (WAVO Executive Board – www.wavoglobal.org).

 

Особливо слід відмітити, що восени 2019 року Громадська організація «Всеукраїнська Асоціація Фахівців Оцінки» (Pan-Ukrainian Association of Valuation Specialists, PUAVS) набула членства в Міжнародній Раді по Стандартах Оцінки (The International Valuation Standards CouncilI, IVSC), отримавши відповідний сертифікат. Даним сертифікатом засвідчується факт дотримання з боку Асоціації стратегічних цілей IVSC, шляхом участі у розробці, ухваленні та реалізації Міжнародних стандартів оцінки (International Valuation Standards, IVS) та розвитку професії оцінювача в усьому світі.

 

Наприкінці жовтня 2019 року вперше у Східній Європі відбулася сертифікація оцінювачів – членів Асоціації, – на статус WRV (World Recognized Valuer – Всесвітньо Визнаний Оцінювач). За результатами відповідної сертифікаційної сесії 31 (тридцять один) оцінювач із числа членів Асоціації отримали статус WRV.

 

А вже менш ніж через місяць відбувся перший історичний візит представників IVSC, WAVO та HypZert до України, які приїхали на запрошення Асоціації до Києва для участі у міжнародній науково-практичній конференції «Міжнародна та вітчизняна практика вартісної оцінки активів та фінансового аудиту кредитних установ та інших суб’єктів господарювання». Конференція такого рівня, як за складом учасників, так і за тематикою, в Україні відбулася вперше. За більш ніж двадцятип’ятирічну історію незалежної оцінки України жоден подібний захід не мав такого авторитету та визнання у Міжнародного Комітету зі Стандартів Оцінки (IVSC). Одночасно два високопоставлені представники IVSC взяли участь у Київській Конференції, виступивши з доповідями та прийнявши участь в панельній дискусії – Нік Телбот (Велика Британія), Генеральний директор Міжнародного Комітету зі Стандартів Оцінки (IVSC, International Valuation Standards Council) та професор Аарт Хордійк (Нідерланди), Член Міжнародного Комітету зі Стандартів Оцінки.

 

В рамках першого дня Київської Конференції було також укладено Угоду про співпрацю між Центральним Об’єднанням Оцінювачів Казахстану та Всеукраїнською Асоціацією Фахівців Оцінки, в якій, зокрема, сторони домовилися створювати сприятливі умови для професійного спілкування між членами організацій сторін та обмінюватися досвідом, в тому числі, і шляхом прийняття участі у спільних проектах за погодженими напрямами. Сторони домовились також усіляко сприяти проведенню у подальшому спільних заходів за участі Міжнародного Комітету зі Стандартів Оцінки, організації HypZert та дружніх саморегулівних організацій оцінювачів інших країн.

 

Все вищезазначене, а також цілий ряд інших позитивних сигналів як на вітчизняній, так і на міжнародній арені, дозволяють впевнено говорити про хороші перспективи можливого реформування професійної оціночної діяльності в Україні за підтримки міжнародних організацій та інституцій, насамперед таких як IVSC (International Valuation Standards Council), WAVO (World Association of Valuation Organisations), HypZert та WBG (World Bank Group).

 

 

ПЕРЕМОГА ТА ПОРАЗКИ АСОЦІАЦІЇ В УКРАЇНСЬКИХ СУДАХ

 

Минулий 2019 рік не обійшовся і без значних проблем для Асоціації, які спричинило Приватне підприємство «ВІ АЙ ПІ ДЕПАРТАМЕНТ». Саме цей суб’єкт господарювання, що виступає оператором авторизованого Фондом державного майна України електронного майданчика «ОЦІНКА.online», ще у вересні 2018 року звернувся до Господарського суду міста Києва із позовною заявою про захист своєї честі, гідності, ділової репутації та відшкодування моральної шкоди. Згідно тексту позовної заяви від 11.09.2018 про захист ділової репутації юридичної особи та стягнення моральної шкоди, Приватне підприємство «ВІ АЙ ПІ ДЕПАРТАМЕНТ» (далі – Позивач) подало до суду на Громадську організацію «Всеукраїнська Асоціація Фахівців Оцінки» (далі – Відповідач) через публікацію останньою у мережі Інтернет статті під заголовком «Звернення до Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана», вважаючи інформацію у ній такою, що не відповідає дійсності, є недостовірною та такою, що принижує ділову репутацію Позивача (справа №910/12248/18 в єдиному державному реєстрі судових рішень).

 

В результаті, після майже дев’ятимісячного судового розгляду справи Господарський суд міста Києва виніс несподіване рішення від 04.06.2019, яким було задоволено позов Приватного підприємства «Ві Ай Пі Департамент» у частині визнання недостовірною інформацію, поширену Громадською організацією «Всеукраїнська Асоціація Фахівців Оцінки». В подальшому судом також було зобов’язано Відповідача спростувати недостовірну інформацію, шляхом розміщення на тій самій сторінці відсканованої резолютивної частини рішення суду під заголовком «Спростування» з посиланням на спростовану статтю.

 

Якщо коротко, то суть спростування мала б полягати в тому, що недостовірною інформацією, за рішенням суду, визнано наступне: «…всім учасникам ринку, органам виконавчої влади безальтернативно запропоновано лише один єдиний оплатний варіант доступу до єдиної бази даних звітів про оцінку через так званий авторизований електронний майданчик «ОЦІНКА.online» (адреса в мережі інтернет - https://ocinka.online/), оператором якого виступає Приватне підприємство «Ві Ай Пі Департамент» (ідентифікаційний код юридичної особи 33508037, засновник та директор – Хмара Сергій Миколайович). Вартість однієї інформаційної послуги даного приватного підприємства, тобто інформаційної послуги за одним фактом передавання однієї інформації зі звіту про оцінку, відповідно до пункту 3.3 Договору про надання послуг авторизованого електронного майданчика, розміщеного на сайті – https://ocinka.online/ – у вигляді публічної оферти, становить 390,00 (триста дев`яносто) гривень 00 копійок (без ПДВ). При цьому дана сума стягується на умовах 100% передплати, як зі сторони суб`єктів оціночної діяльності (під час безпосередньої реєстрації звіту), так і додатково зі сторони нотаріусів (під час безпосереднього вчинення нотаріальних дій для перевірки наявності даної інформації у базі). Таким чином, на плечі громадян України, які виступають платниками податків, державним органом виконавчої влади покладено фактично корупційний тягар (кінцевим бенефіціаром якого виступає приватна структура), джерелом якого є необхідність здійснення подвійної додаткової оплати послуг (спочатку суб`єктами оціночної діяльності, а потім повторно ще й нотаріусами) за надання однієї і тієї ж самої послуги від Приватного підприємства «Ві Ай Пі Департамент» – одноразової реєстрації звіту про оцінку, складеного для цілей оподаткування нерухомого майна. …Зазначена вартість послуг авторизованого Фондом держмайна електронного майданчика «ОЦІНКА.online» (адреса в мережі інтернет – https://ocinka.online/), оператором якого виступає Приватне підприємство «Ві Ай Пі Департамент» (ідентифікаційний код юридичної особи 33508037, засновник та директор – Хмара Сергій Миколайович), яка становить 390,00 (триста дев`яносто) гривень 00 копійок (без ПДВ) за одну інформаційну послугу, жодним чином не обґрунтована. А отже така висока вартість надання послуг може свідчити лише про потенційний розмір її корупційної складової».

 

Більше того, додатковим рішенням від 02.07.2019 суд також зобов’язав стягнути з Відповідача на користь Позивача дуже значні для Асоціації грошові кошти у якості компенсації витрат, які поніс Позивач в суді.

 

Вважаючи дані судові рішення такими, що ухвалені з неправильним застосуванням норм матеріального права та порушенням норм процесуального права, Асоціація звернулася до апеляційної інстанції, проте Північний апеляційний господарський суд своєю постановою від 24.09.2019 рішення Господарського суду міста Києва від 04.06.2019 та додаткове рішення Господарського суду міста Києва від 02.07.2019 у справі №910/12248/18 залишив без змін.

 

Громадська організація «Всеукраїнська Асоціація Фахівців Оцінки» не змирилась з таким рішенням і була вимушена звернутися до Касаційного господарського суду. У підсумку, постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 12.12.2019 рішення Господарського суду міста Києва від 04.06.2019, додаткове рішення Господарського суду міста Києва від 02.07.2019 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 24.09.2019 у справі №910/12248/18 було скасовано повністю, а саму справу направлено на новий розгляд до суду першої інстанції. Постанова набрала законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

 

Хотілося б вірити в те, що вищезазначена постанова Верховного Суду стане своєрідним переломним моментом у даній справі вже у 2020 році, зважаючи також на ще цілий ряд дуже важливих факторів.

 

З 27 грудня 2019 року в Україні офіційно набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ліквідації корупційної схеми у сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об’єктів нерухомості та прозорості реалізації майна» за №354-IX від 05.12.2019, основна суть та зміст якого фактично повністю підтверджує позицію саме Громадської організації «Всеукраїнська Асоціація Фахівців Оцінки». У пояснювальній записці до даного законопроекту роль авторизованих Фондом державного майна України у 2018 році електронних майданчиків визнається, далі цитата, як «паразитичною, а тому й не потрібною». «Прийняття законопроекту сприятиме розвитку ринку нерухомості в Україні, покращенню інвестиційного клімату та зменшенню напруги у суспільстві, оскільки значного спростить процедури укладення договорів з нерухомістю, що дозволить підвищити довіру до Уряду України та до головного відомства в сфері оціночної діяльності – Фонду державного майна України. Прийняття запропонованого проекту також сприятиме утвердженню в Україні принципів верховенства права та нетерпимості до корупції, припинить ганебну практику здирництва з оцінювачів, нотаріусів та суспільства на користь приватних суб’єктів господарювання за користування державними електронними ресурсами» – йдеться у документі.

 

З відкритих джерел вже відомо, що діяльність так званих «авторизованих майданчиків» стає предметом розслідування правоохоронних та інших державних контролюючих органів, про що, на наше глибоко оціночне судження, може вказувати зміст, наприклад:

 

  • ухвал Голосіївського районного суду м. Києва від 25.02.2019 за розглядом клопотань Слідчої групи слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві у кримінальному провадженні №42018100000000715 від 01.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України (1-кс/752/1570/19, 1-кс/752/1572/19, 1-кс/752/1574/19);

 

  • листа Національного антикорупційного бюро України щодо здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №52018000000000854 від 06.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України (лист за №0422-2021/26025 від 06.08.2019);

 

  • ухвали Колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду від 13.11.2019 за розглядом апеляційної скарги прокурорів у кримінальному провадженні – прокурорів Київської місцевої прокуратури №2 міста Києва, в рамках здійснення досудового розслідування Генеральною прокуратурою України у кримінальному провадженні, відомості про яке 27.12.2016 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №42016000000004094, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України (справа №757/46890/19-к);

 

 

  • інформації про рішення та розпорядження Антимонопольного комітету України від 20.06.2019, про накладення штрафу за вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого частиною третьою статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій шляхом вчинення суб’єктами господарювання схожих дій, які призвели або можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції.

 

Шкода, що прийдешній 2020 рік доведеться витрачати ще й на продовження судової тяганини з Приватним підприємством «ВІ АЙ ПІ ДЕПАРТАМЕНТ». Це щодо негативу… А що ж, на наше глибоко оціночне судження, можна віднести до позитиву у цій довгій і досить неприємній історії – це сформоване стійке бажання громадськості нарешті встановити єдині прозорі правила гри для всіх учасників ринку, щоб в Україні запанував закон і порядок.

 

Тож нехай у новому 2020 році для Асоціації все буде добре, а суди – вирішать справу справедливо та неупереджено.

 

 

З НОВИМ 2020 РОКОМ

 

Президія Всеукраїнської Асоціації Фахівців Оцінки вітає членів АФО та всіх інших оцінювачів України з новорічними святами! З надією у світле майбутнє професії вступаємо у 2020 рік! Нехай кожному цей рік принесе щастя, радість, професійне та творче зростання, добробут, матеріальне благополуччя та мир!

 

Бажаємо всім міцного здоров’я, щастя, душевної стійкості, впевненості в своїх силах та оптимізму, творчих успіхів, сімейного благополуччя, родинного затишку, матеріального достатку, довіри та поваги серед близьких, друзів, партнерів та колег по роботі, радості нових починань, впевненості у завтрашньому дні та мирного неба! Нехай у Ваших домівках завжди панують добробут, любов і процвітання!