МЕНЮ
ПЕРСПЕКТИВА
КУРС ВАЛЮТ
ОПРОС
КОНТАКТЫ
PDF Печать E-mail

ОТНОСИТЕЛЬНО МОДУЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ

В СОСТАВЕ ЕДИНОЙ БАЗЫ ДАННЫХ ОТЧЕТОВ ОБ ОЦЕНКЕ

 

10 марта 2019 года

 

Общественная организация «Всеукраинская Ассоциация Специалистов Оценки» официально обратилась к Фонду государственного имущества Украины с ходатайством о необходимости совершенствования работы модуля электронного определения оценочной стоимости, как составляющей единой базы данных отчетов об оценке, путем его модернизации с целью улучшения проверки стоимости объектов налогообложения, внесенной субъектом оценочной деятельности.

 

 

Regarding-the-electronic-value-determination-module-as-part-of-a-single-evaluation-report-database

 

 

На підставі багаточисленних звернень до Громадської організації «Всеукраїнська Асоціація Фахівців Оцінки» з боку оцінювачів, які розміщують інформацію з оцінки в єдиній базі звітів, Асоціація офіційно звернулася до Фонду державного майна України з клопотанням, у якому зосередила увагу регулятора на необхідності вдосконалення роботи модуля електронного визначення оціночної вартості (далі по тексту – Модуля).

 

Необхідність модернізації Модуля пов’язана з наступним:

 

  • Індикатори вартості (діапазони вартостей) одного квадратного метра площі об’єктів нерухомості, які вираховуються Модулем, в багатьох випадках, не відображають діапазонів цін, що реально склались на ринку для подібних об’єктів.

 

  • Для нежитлової нерухомості, особливо для виробничо-складської, гаражів, що перебувають у власності фізичних осіб, індикатори вартості, що визначаються Модулем, переважно дуже далекі від реального діапазону вартостей.

 

  • Модуль непередбачувано і, як можна судити зі звернень оцінювачів, часто-густо нереально визначає індикатори вартостей для домоволодінь, зокрема для земельних ділянок, особливо в сільській місцевості.

 

  • В статті 172.3 Податкового кодексу України передбачений протокол обміну між усіма авторизованими електронними майданчиками, який забезпечує можливість використовувати інформацію та документи, які були розміщені на одному авторизованому електронному майданчику, з будь-якого іншого вже авторизованого електронного майданчика. У зв’язку з цим, вбачається за доцільне, щоб обмін такою інформацією між майданчиками вівся і через автоматизовану систему єдиної бази звітів Фонду державного майна України, – йдеться у клопотанні.

 

У зв’язку з цим, висловлено прохання на адресу Фонду державного майна України усунути вказані недоліки роботи Модуля. Один із варіантів вирішення даної проблеми вбачається у необхідності створення нового сервісу попереднього накопичення, технічної обробки та аналізу отриманих даних за рахунок розширення інформаційного наповнення Модуля з різних інформаційних джерел, в тому числі і з баз даних провідних агентств нерухомості.