МЕНЮ
ПЕРСПЕКТИВА
КУРС ВАЛЮТ
ОПРОС
КОНТАКТЫ
PDF Печать E-mail

ОТНОСИТЕЛЬНО РЕЕСТРА НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМИССИИ

ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ФОНДОВОМУ РЫНКУ

 

07 февраля 2019 года

 

Общественная организация «Всеукраинская Ассоциация Специалистов Оценки» в письме за №02/04/02 от 04.02.2019 в адрес Государственной регуляторной службы Украины и Фонда государственного имущества Украины высказала свои замечания относительно «Положения о реестре оценщиков, которые могут проводить независимую оценку в случаях, установленных законодательством о ценных бумагах и акционерных обществах», которое предлагается Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку в соответствии с пунктом 24-1 части второй статьи 7 Закона Украины «О государственном регулировании рынка ценных бумаг в Украине».

 

 

Regarding-the-register-of-the-National-Commission-on-Securities-and-Stock-Market-1

 

 

Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» визначає (п.24-1 ст.7), що Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (надалі – НКЦПФР) встановлює вимоги, визначає порядок ведення та веде реєстр оцінювачів, які можуть проводити незалежну оцінку у випадках, встановлених законодавством про цінні папери та акціонерні товариства.

 

В той же час відповідно до ст.17 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» Фонд державного майна України веде Державний реєстр оцінювачів, в якому зазначається вся суттєва інформація стосовно оцінювача. Таким чином, реєстр оцінювачів, який повинна вести НКЦПФР, повинен бути свого роду підреєстром Державного реєстру оцінювачів. До реєстру оцінювачів НКЦПФР повинні бути включені всі бажаючі оцінювачі за їх власною заявою, які можуть проводити незалежну оцінку у випадках, встановлених законодавством про цінні папери та акціонерні товариства, та які зареєстровані в Державному реєстрі оцінювачів, – зазначається у листі.

 

Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» наділив НКЦПФР повноваженнями встановити вимоги до порядку ведення та вимоги до ведення реєстру оцінювачів, які можуть проводити незалежну оцінку у випадках, встановлених законодавством про цінні папери та акціонерні товариства. Натомість НКЦПФР в запропонованому проекті Положення про реєстр оцінювачів встановлює вимоги до оцінювачів, які можуть бути внесеними до такого реєстру та до порядку проведення ними оцінки.

 

Далі у зверненні порушується риторичне запитання щодо того, яке відношення до порядку ведення реєстру НКЦПФР має розділ «Вимоги до заявника та зареєстрованого оцінювача» вищеназваного Положення.

 

НКЦПФР не може висувати жодних додаткових умов до оцінювачів для включення їх до реєстру, який НКЦПФР повинна вести, крім тих, що передбачені Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

 

Кожен оцінювач, який зареєстрований в Державному реєстрі оцінювачів та дія кваліфікаційного свідоцтва якого не призупинена, має право за його особистою заявою бути внесеним до цього реєстру. Більше того, Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» не забороняє оцінювачам, які не будуть внесені до реєстру НКЦПФР, проводити оцінку у випадках, встановлених законодавством про цінні папери та акціонерні товариства, якщо вони наділені таким правом відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

 

Через це, реєстр оцінювачів, який буде вести НКЦПФР, буде носити характер рекомендаційного переліку оцінювачів, які можуть проводити оцінку у випадках, встановлених законодавством про цінні папери та акціонерні товариства, і не є виключним переліком оцінювачів, що можуть проводити таку оцінку. Кожен оцінювач, який наділений правом проводити оцінку у випадках, встановлених законодавством про цінні папери та акціонерні товариства відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», може проводити таку оцінку і не будучи внесеним до реєстру.

 

В силу вищесказаного НКЦПФР повинна в своєму «Положенні про реєстр оцінювачів, які можуть проводити незалежну оцінку у випадках, встановлених законодавством про цінні папери та акціонерні товариства» вказати:

 

  • Форму заяви оцінювача для внесення його в реєстр.

 

  • Порядок подачі заяви.

 

  • Порядок розгляду заяви та прийняття рішення про включення до реєстру чи відмови від включення.

 

  • Порядок виключення оцінювача з реєстру.

 

  • Порядок ведення реєстру.

 

Порядок НКЦПФР про реєстр оцінювачів жодним чином не може обмежувати коло оцінювачів, шляхом внесення додаткових вимог до них. Всі бажаючі можуть бути включеними до цього реєстру, – йдеться у зверненні.

 

 

Regarding-the-register-of-the-National-Commission-on-Securities-and-Stock-Market-2

 

Regarding-the-register-of-the-National-Commission-on-Securities-and-Stock-Market-3