МЕНЮ
ПЕРСПЕКТИВА
КУРС ВАЛЮТ
ОПРОС
КОНТАКТЫ
PDF Печать E-mail

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ «ВСЕУКРАИНСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

«УКРАИНСКОЕ ОБЩЕСТВО ОЦЕНЩИКОВ» И ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

«ВСЕУКРАИНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ОЦЕНКИ»: ФОТООТЧЕТ

 

05 октября 2018 года

 

Вчера – 04.10.2018 – между Общественной Организацией «Всеукраинское Объединение «Украинское Общество Оценщиков» и Общественной Организацией «Всеукраинская Ассоциация Специалистов Оценки» было подписано Соглашение о сотрудничестве, которое ставит своей главной целью развитие всестороннего сотрудничества между Сторонами по основным направлениям профессиональной оценочной деятельности для объединения усилий в развитии методологической базы стоимостной оценки, совершенствования практической оценочной деятельности, подготовки и повышения квалификации специалистов данной сферы и профессиональный рост членов организаций обеих Сторон.

 

 

Ukladeno-Uhodu-pro-spivpratsyu-mizh-UTO-ta-AFO-fotozvit

 

 

Громадська Організація «Всеукраїнське Об’єднання «Українське Товариство Оцінювачів» (далі по тексту іменована – УТO) та Громадська Організація «Всеукраїнська Асоціація Фахівців Оцінки» (далі по тексту іменована – АФО), спільно іменовані – Сторони,

 

  • будучи визнаними саморегулівними організаціями оцінювачів України, які об'єднують зусилля професійних фахівців в області вартісної оцінки матеріальних і нематеріальних активів та бізнесу;

 

  • керуючись доцільністю всебічного розвитку професійної співпраці і ділового партнерства цих громадських організацій;

 

  • будучи зацікавленими в обміні накопиченим передовим досвідом і результатами проведення науково-дослідних, навчально-методичних і практичних робіт у сфері вартісної оцінки;

 

  • прагнучи до розвитку ефективної співпраці між професійними організаціями фахівців у сфері вартісної оцінки майна;

 

  • усвідомлюючи необхідність поступового зближення принципів, підходів і практики проведення усіх видів робіт з вартісної оцінки з метою отримання достовірних результатів;

 

  • намагаючись досягти закріплених в статутних документах Сторін цілей і завдань розвитку співпраці та консолідації зусиль громадських організацій у сфері оціночної діяльності,

 

уклали Угоду про співпрацю, яка ставить своєю головною метою розвиток всебічного співробітництва між Сторонами за основними напрямками професійної оціночної діяльності для об'єднання зусиль у розвитку методологічної бази вартісної оцінки, вдосконалення практичної оціночної діяльності, підготовки та підвищення кваліфікації фахівців даної сфери і професійного зростання членів організацій обох Сторін.

 

Здійснюючи взаємодію в рамках даної Угоди, Сторони виходять з основоположних принципів самостійності та незалежності кожної Сторони, їх рівності та партнерства, поваги прав і законних інтересів, невтручання кожної Сторони у внутрішні справи іншої Сторони.

 

 

ФОТОЗВІТ УКЛАДАННЯ УГОДИ ПРО СПІВПРАЦЮ

View the embedded image gallery online at:
http://afo.com.ua/ru/news/2/1326#sigFreeId9e6db9149e