МЕНЮ
ПЕРСПЕКТИВА
КУРС ВАЛЮТ
ОПРОС
КОНТАКТЫ
PDF Печать E-mail

ОБРАЩЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОЦЕНЩИКОВ

ОТНОСИТЕЛЬНО ПРОЕКТА ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ОЦЕНЩИКОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ

ПРОВОДИТЬ НЕЗАВИСИМУЮ ОЦЕНКУ В СЛУЧАЯХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

О ЦЕННЫХ БУМАГАХ И АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ

 

16 августа 2018 года

 

Представители оценочного сообщества обратились к Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Фонду государственного имущества, Антимонопольному комитету, Министерству юстиции и Государственной службе по вопросам регуляторной политики и развитию предпринимательства относительно проекта порядка ведения реестра оценщиков, которые могут проводить независимую оценку в случаях, установленных законодательством о ценных бумагах и акционерных обществах.

 

 

Всеукраїнська Асоціація Фахівців Оцінки

 

 

У своєму зверненні професійна оціночна громадськість акцентує увагу на тому, що на початковому етапі розробки проекту порядку (березень-квітень 2018 року) Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку було залучено саморегулівні організації оцінювачів. З метою конструктивної співпраці з НКЦПФР для опрацювання пропозицій оціночної спільноти було утворено спеціальну Робочу групу зі складу представників усіх саморегулівних організацій оцінювачів. Представники Робочої групи брали участь у спільних засіданнях, надавали свої фахові оцінки та пропозиції, у тому числі шляхом редакції відповідного проекту.

 

Проте, в оприлюдненому проекті порядку низка принципових питань, на які наголошувала Робоча група, в остаточну редакцію не увійшли. Більше того, певні норми проекту порядку містять суперечності із Конституцією України, Законом України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», міжнародною практикою оціночної діяльності, основними засадами політики дерегуляції ведення бізнесу та захисту економічної конкуренції в Україні. Як наслідок, вказаний проект потребує доопрацювання і не може бути затверджений.

 

 

Всеукраїнська Асоціація Фахівців Оцінки

 

Всеукраїнська Асоціація Фахівців Оцінки

 

Всеукраїнська Асоціація Фахівців Оцінки

 

Всеукраїнська Асоціація Фахівців Оцінки

 

Всеукраїнська Асоціація Фахівців Оцінки

 

Всеукраїнська Асоціація Фахівців Оцінки

 

Всеукраїнська Асоціація Фахівців Оцінки

 

 

Нагадаємо, що у своєму листі від 31.05.2018 за №10-59-10684 на адресу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо проекту порядку ведення реєстру оцінювачів, які можуть проводити незалежну оцінку у випадках, встановлених законодавством про цінні папери та акціонерні товариства, свою критику щодо зазначеного документу висловив також і Фонд державного майна України.