МЕНЮ
ПЕРСПЕКТИВА
КУРС ВАЛЮТ
ОПРОС
КОНТАКТЫ
PDF Печать E-mail

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ПО ТРЕБОВАНИЮ

АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМИТЕТА УКРАИНЫ

 

14 августа 2018 года

 

Общественная организация «Всеукраинская Ассоциация Специалистов Оценки» по требованию за №130-29/08-9427 от 26 июля 2018 года Антимонопольного комитета Украины, которым осуществляется проверка Фонда государственного имущества Украины относительно соблюдения им требований законодательства о защите экономической конкуренции во время создания, внедрения и функционирования единой базы отчетов об оценке и подключения к ней электронных площадок, начавшаяся в связи с обращением гражданина Таратуты К.В. и публикациями в средствах массовой информации и социальных сетях, подготовила соответствующие разъяснения по сути исследуемых вопросов.

 

 

Всеукраїнська Асоціація Фахівців Оцінки

 

 

У вимозі про надання інформації Антимонопольному комітету України (далі – Комітет), у зв’язку із проведенням ним перевірки Фонду державного майна України (далі – Фонд) на підставі звернення громадянина Таратути К.В. та публікаціями у засобах масової інформації та соціальних мережах, перед Громадською організацією «Всеукраїнська Асоціація Фахівців Оцінки» (далі – Асоціація) було висловлено прохання надати у 30-денний термін відповіді на 8 (вісім) основних запитань.

 

Проаналізувавши дані запитання, Асоціація приходить до висновку про те, що:

 

  • по-перше, частина порушених питань, на момент їх розгляду, вже не є актуальними. Так, наприклад, у той час як Комітет запитує про причини функціонування на ринку лише одного авторизованого електронного майданчика, який надає послуги доступу до єдиної бази даних звітів, станом на 13.08.2018 таких авторизованих майданчиків наразі вже три. При цьому від Фонду регулярно продовжують надходити повідомлення про те, що найближчим часом кількість таких майданчиків буде істотно збільшено;

 

  • по-друге, інша частина порушених питань стосується необхідності надання інформації, щодо якої Асоціація не є і ніколи не була розпорядником, а тому така інформація апріорі не може бути надана. У якості прикладу можна привести необхідність надання Асоціацією даних щодо детального алгоритму отримання доступу до єдиної бази звітів Фонду або, наприклад, порядку оплати послуг авторизованих електронних майданчиків, а також документів, якими такий порядок встановлено. Така інформація повинна надаватися Комітету не громадськими організаціями, а безпосередньо Фондом та операторами авторизованих електронних майданчиків;

 

  • по-третє, щонайменше 3 (три) з 8 (восьми) питань стосуються рівня «задоволення» роботою єдиної бази звітів про оцінку нерухомого майна та авторизованих електронних майданчиків. При цьому Комітетом не зазначаються будь-які критерії визначення рівня такого «задоволення», як і не приводиться диференціація потенційно можливих проміжних оцінок на шкалі від «повного задоволення» до «повного розчарування». Як наслідок, відповіді на сформульовані таким чином питання, здатні змістити акцент від юридично значимих фактів та основної суті до сугубо індивідуальних суб’єктивних оцінок, що на думку Асоціації є неприпустимим.

 

Приймаючи до уваги вищезазначене, Асоціація надає Комітету подальші роз’яснення, виходячи не із буквального змісту, а виключно із суті поставлених перед нею питань, меж власної компетенції, змісту наявних у відкритому публічному доступі документів та нормативно-правових актів, наявної у Асоціації станом на 13.08.2018 інформації, а також беручи до уваги різницю у часі між датами підготовки тексту запиту Комітетом, датою безпосереднього розгляду його Асоціацією, а також датою, на яку Комітет буде приймати рішення щодо результатів своєї перевірки.

 

 

Всеукраїнська Асоціація Фахівців Оцінки

 

Всеукраїнська Асоціація Фахівців Оцінки

 

Всеукраїнська Асоціація Фахівців Оцінки

 

Всеукраїнська Асоціація Фахівців Оцінки

 

Всеукраїнська Асоціація Фахівців Оцінки

 

Всеукраїнська Асоціація Фахівців Оцінки

 

Всеукраїнська Асоціація Фахівців Оцінки

 

Всеукраїнська Асоціація Фахівців Оцінки

 

Всеукраїнська Асоціація Фахівців Оцінки

 

Всеукраїнська Асоціація Фахівців Оцінки

 

Всеукраїнська Асоціація Фахівців Оцінки

 

Всеукраїнська Асоціація Фахівців Оцінки

 

Всеукраїнська Асоціація Фахівців Оцінки

 

Всеукраїнська Асоціація Фахівців Оцінки