МЕНЮ
ПЕРСПЕКТИВА
КУРС ВАЛЮТ
ОПРОС
КОНТАКТЫ
PDF Печать E-mail

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОЦЕНОЧНОЕ СООБЩЕСТВО БУДЕТ ДОБИВАТЬСЯ

ОТМЕНЫ ЧЕРЕЗ СУД ВВЕДЕННЫХ НАЦИОНАЛЬНЫМ БАНКОМ УКРАИНЫ

НОВЫХ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ «СПРАВЕДЛИВОЙ ОЦЕНКИ»

В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ

 

22 февраля 2018 года

 

Откровенное игнорирование со стороны Национального банка Украины факта необходимости предоставления профессиональному оценочному сообществу официальных разъяснений по вопросам, поднятым в открытом письме-ходатайстве Общественной организацией «Всеукраинская Ассоциация Специалистов Оценки», заставило последнюю обратиться в Окружной административный суд города Киева с исковым заявлением о признании незаконным и недействительным нормативно-правового акта НБУ и принуждения НБУ совершить действия.

 

 

Professional-valuation-community-seek-cancellation-of-a-court-01

 

 

23 січня 2018 року Правлінням Національного банку України було прийнято Постанову №3 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України». У відповідності до даної Постанови, зокрема, вносяться зміни до «Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями», затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 30.06.2016 за №351. Вищезазначені зміни стосуються, в тому числі, запровадження Національним банком України нових основних засад принципу «справедливої оцінки» у банківській сфері.

 

Окремі положення вищезазначеної постанови, в силу їх специфіки, повної юридичної невизначеності та наявних ознак дискредиційності, викликали в рядах оціночної спільноти певний суспільний резонанс з огляду на наявність небезпідставних побоювань з боку громадськості щодо можливості запровадження механізму свавільного та вибіркового обмеження права на провадження певного виду діяльності окремими суб’єктами господарювання через унеможливлення здійснення професійної діяльності відповідними суб’єктами, що стане можливим внаслідок незаконного присвоєння та розширення прав окремими особами своїх владних повноважень.

 

Як наслідок, Громадська організація «Всеукраїнська Асоціація Фахівців Оцінки» офіційно звернулася до Національного банку України із відкритим листом-клопотанням, у якому закцентувала увагу фінансового регулятора на наявні проблеми, а також висловила клопотання про необхідність надання останнім розгорнутих та інформативних роз’яснень щодо порушених питань з метою інформування оціночної спільноти. Ґрунтовну та вмотивовану відповідь Національного банку України, згідно вищезазначеного клопотання, пропонувалося надіслати у визначений законом термін на поштову адресу головного офісу організації. Водночас, у разі відсутності повної або часткової можливості задоволення даного клопотання, пропонувалося надати вичерпний перелік таких причин, а також пропозиції щодо можливих шляхів їх вирішення (з повним текстом документу можна ознайомитися за посиланням).

 

 

Professional-valuation-community-seek-cancellation-of-a-court-02

 

 

Оскільки розгляд даного звернення, вочевидь, не потребував від Національного банку України будь-якого додаткового вивчення, вищезазначене клопотання, у відповідності до вимог чинного законодавства, мало бути розглянуте та задоволене невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня його отримання. Проте у визначений законом термін жодної офіційної відповіді від Національного банку України так і не надійшло.

 

 

Professional-valuation-community-seek-cancellation-of-a-court-03

 

 

Відверте ігнорування з боку Національного банку України факту необхідності надання професійній оціночній спільноті офіційних роз’яснень щодо питань, порушених у відкритому листі-клопотанні Громадською організацією «Всеукраїнська Асоціація Фахівців Оцінки», змусило останню звернутися до Окружного адміністративного суду міста Києва із позовною заявою про визнання незаконним та нечинним нормативно-правового акту НБУ та зобов’язання НБУ вчинити дії.

 

 

Professional-valuation-community-seek-cancellation-of-a-court-04

 

 

Разом з тим, Громадська організація «Всеукраїнська Асоціація Фахівців Оцінки» щиро сподівається на те, що Національний банк України нарешті відмовиться від прийнятої ним тактики в будь-який спосіб тримати «обіт мовчання», перестане займати позицію «страуса» і все ж таки надасть широкій громадськості свої офіційні роз’яснення щодо вищезазначених питань, в яких, вочевидь, прийдеться відкрито визнати свої помилки і надати певні гарантії та зобов’язання щодо якнайшвидшого прийняття всіх необхідних та невідкладних заходів, направлених на врегулювання нинішньої ситуації та приведення її до стану, який би повністю відповідав вимогам чинного законодавства України.

 

Наостанок зазначимо, що оскаржувана постанова Національного банку України зачіпає інтереси не лише оцінювачів, але й безпосередньо Фонду державного майна України, який є державним регулятором професійної оціночної діяльності і згідно своїх обов’язків покликаний, зокрема, здійснювати контроль за додержанням законодавства як суб’єктами оціночної діяльності, так і іншими суб’єктами під час проведення оцінки майна. Всеукраїнська Асоціація Фахівців Оцінки впевнена, що офіційна позиція Фонду щодо відміни постанови НБУ є такою ж, як і у громадської організації.