МЕНЮ
ПЕРСПЕКТИВА
КУРС ВАЛЮТ
ОПРОС
КОНТАКТЫ
PDF Печать E-mail

ИРИНА ЛЕВЫКИНА И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ БИЗНЕСА ПРИГЛАШАЮТ

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ ТЕМАТИЧЕСКОМ КУРСЕ

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

 

23 января 2018 года

 

05-07 февраля 2018 года на базе Школы национальных профессиональных квалификаций Международного института бизнеса будут проходить курсы повышения квалификации по специальной тематической программе «Возможности и практика использования математических методов в оценке имущества в материальной форме», разработанной ведущим оценщиком УОО, преподавателем Международного института бизнеса – Левыкиной Ириной Александровной. Учебное мероприятие ориентировано на практикующих оценщиков, которые ставят перед собой цель освоить и применять в практической оценочной деятельности математические методы, повысить свою квалификацию, обменяться мнениями с коллегами, найти общее решение сложных вопросов оценочной практики.

 

 

Iryna-Levikina-and-the-International-Institute-of-Business

 

 

За словами організаторів заходу, основною метою автора даної навчальної програми є популяризація застосування формалізованих процедур в рамках загальновизнаних підходів і методів оцінки з можливим використанням економіко-математичних, в тому числі статистичних методів обробки ринкової інформації. Даний підхід в підсумку дозволяє отримати обгрунтовано-розрахунковий, а, відповідно, більш доказовий результат оцінки.

 

Можливості застосування математичних методів будуть розглядатися для всіх методологічних підходів в оцінці:

 

  • для порівняльного підходу (аналіз ринку, коректне формування вибірки подібних об’єктів, оцифровка якісних факторів, побудова регресійних моделей вартості різних видів майна);

 

  • для витратного підходу (визначення вартості заміщення на базі узагальнення статистичних даних, прогнозування залишкових термінів служби для обладнання);

 

  • для дохідного підходу (методи визначення ставки капіталізації, реалізація процедур методу дисконтування грошових потоків при нестандартних умовах, дисконтування на середину періоду, дисконтування зі змінною ставкою дисконту, побудова реальних і номінальних грошових потоків).

 

Головною особливістю даного підвищення кваліфікації буде можливість набути практичні знання і навички роботи в середовищі MS Excel по застосуванню математичних методів в незалежній оцінці. Весь теоретичний матеріал буде супроводжуватися розглядом великої кількості прикладів з оцінки для різних видів майна.

 

Триденний навчальний курс буде проводитись із використанням наочних посібників, роздаткового матеріалу і мультимедійного проектора. Також в залі буде встановлено кілька персональних комп’ютерів. Для кращого засвоєння матеріалу слухачам рекомендується мати власний ноутбук із встановленим пакетом MS Excel 2007-2016.

 

В рамках курсу докладно будуть розглянуті наступні питання:

 

  • математичні моделі витратного, дохідного та порівняльного підходів, класифікація математичних методів оцінки;

 

  • використання методів матричної алгебри при індивідуальній оцінці нерухомого майна та обладнання;

 

  • використання методів кореляційно-регресійного аналізу в оцінці майна;

 

  • математичні моделі дохідного підходу і особливості їх використання в умовах нестабільного ринку.

 

Для формування початкового уявлення щодо питань, які будуть розглядатися в рамках даного курсу, автор семінару радить всім бажаючим попередньо ознайомитися із опублікованими напередодні двома тематичними статтями, присвяченими проблемам реалізації порівняльного та доходного підходів – «Актуальність і можливості застосування математичних методів при оцінці майна» та «Проблема обґрунтування ставки капіталізації».

 

Більш детальна інформація щодо заходу міститься в офіційному запрошенні та спеціалізованій тематичній програмі, підготовлених спеціалістами Школи національних професійних кваліфікацій Міжнародного інституту бізнесу.