МЕНЮ
ПЕРСПЕКТИВА
КУРС ВАЛЮТ
ОПРОС
КОНТАКТЫ
PDF Печать E-mail

ЭРИК ТЕО: АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИЗНАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ

СТАНДАРТОВ ОЦЕНКИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

 

22 декабря 2017 года

 

Эрик Тео – председатель Совета по признанию Международных стандартов оценки (МСО) Международного совета по стандартам оценки (МССО), глава Института оценщиков Сингапура (Institute of Valuers and Appraisers of Singapore (IVAS)), исполнительный директор IVAS, генеральный директор Ernst&Yong, – в своем интервью подчеркивает актуальность признания и применения Международных стандартов оценки в условиях глобализации. По его словам МСО активно развиваются, в перспективе они станут глобальными стандартами оценки и будут служить еще более надежной основой для профессионального ориентира в области оценочной деятельности. Сейчас важным аспектом для каждого оценщика является непрерывное совершенствование и постоянное развитие, наличие компетентности и хорошего практического опыта. Все это служит необходимыми условиями для получения доверия людей, а также залогом для достижения успеха в сфере оценочной деятельности.

 

 

Erik-Teo-Aktualnist-vyznannya-i-zastosuvannya-Mizhnarodnykh-standartiv-otsinky-v-umovakh-hlobalizatsiyi

 

 

Своїм баченням щодо актуальності визнання і застосування Міжнародних стандартів оцінки в умовах глобалізації в інтерв’ю з членом Експертної ради Російського товариства оцінювачів Олесею Перепечко (REV) поділився голова Ради з визнання Міжнародних стандартів оцінки МРСО Ерік Тео (повний текст інтерв’ю опубліковано в інформаційному бюлетені «Російський оцінювач» №4[132]2016).

 

Міжнародна рада зі стандартів оцінки (The International Valuation Standards Council, IVSC) є незалежною некомерційною організацією, яка займається розробкою і затвердженням загальноприйнятих стандартів для оцінки активів по всьому світу. Місією організації є створення і ефективна підтримка високого рівня Міжнародних стандартів оцінки (International Valuation Standards, IVS) і професійних стандартів оцінки.

 

Ерік Тео схиляється до думки про те, що оціночна діяльність – це творчий процес, складний і багатогранний, обумовлений необхідністю швидкого адаптування до змін на ринку і численних факторів, що впливають на економічну дійсність. Саме тому оціночна діяльність вимагає від оцінювача глибоких знань і постійного розвитку. Дуже важливо бути в курсі глобальних змін в світовій економіці, на ринку капіталу, необхідно швидко адаптуватися до нових реалій економічної ситуації. Від цього залежить ефективність оціночного процесу не тільки для кінцевого користувача звіту про оцінку, але й для економіки країни в цілому. Коли робота представляє собою такий складний многогранний процес, діяльність не закінчується із завершенням робочого дня, а є неперервним продовженням осмислення проведеної оцінки.

 

У зв’язку з цим, за словами Еріка Тео, оцінкою повинні займатися професійні компетентні особи. Оцінювачі повинні постійно піклуватися про підвищення свого професійного рівня, отримувати нові навички і вміння з урахуванням найкращої міжнародної практики. Вони повинні бути не тільки професіоналами в сфері оцінки, але й добре розбиратися в галузі промисловості клієнтів.

 

МРСО глибоко переконана, що МСО мають застосовуватися скрізь: як у Європі і західних країнах, так і у країнах Азіатсько-Тіхоокеанського регіону, особливої різниці в їх застосуванні немає. Рада виходить з того, що закони ринку і конкуренції, методологічні підходи до оцінки майна є універсальними незалежно від країн, держав і народів. Чим більше взаєморозуміння фундаментальних принципів оцінки з різними країнами, тим швидше взаємне збагачення економік цих країн, культур, підвищення добробуту людей незалежно від національності, релігійної приналежності, територіальних ознак.

 

Зі встановленням і розвитком ринкових відносин у різних державах виникла необхідність залучення капіталу через ринкові механізми. Для вирішення цього завдання господарюючі суб’єкти складають і надають фінансову звітність за Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ). Це забезпечує умови для залучення інвестіцій як на національних, так і на міжнародних ринках капіталу. Адекватна оцінка вартості активів і зобов’язань необхідна для активізації інвестиційних процесів, все це сприяє збільшенню темпів зростання економіки країни. Останнім часом число суб’єктів господарювання, які здійснюють звітність за МСФЗ, неухильно зростає. Активну стимулюючу роль в даному процесі відіграють узагальнення та поширення досвіду застосування МСФЗ різними організаціями. У зв’язку із цим МСО слід розглядати, по-перше, як інструмент координації системи оцінки, який повинен служити орієнтиром її розвитку і вдосконалення, критерієм оцінки і адекватності новим цілям і задачам оціночної діяльності; по-друге, як засіб забезпечення єдності та послідовності етапів оціночної діяльності в умовах, що змінюються; по-третє, як орієнтир створення сучасної інфраструктури оціночної діяльності.

 

Ерік Тео вбачає перспективу і майбутнє за Міжнародними стандартами оцінки, називаючи їх глобальними стандартами оцінки, і для цього є всі підстави. Нині ведеться дуже активна робота по застосуванню МСО на глобальному рівні. Робота пов’язана із роз’ясненнями та уточненням особливостей застосування Міжнародних стандартів оцінки. Нік Телбот – генеральний директор Міжнародної ради зі стандартів оцінки, так само як і Ерік Тео, щомісяця відвідують з цією метою щонайменше декілька країн на різних світових континетах.

 

Виходячи із власного досвіду, Ерік Тео підтверджує той факт, що оцінювачі, які успішно поєднують свою професійну діяльність з академічною і освітньою сферами, досягають кращих результатів, стають широко відомими і авторитетними фахівцями в професійному співтоваристві, що в подальшому надає їм визнання і в міжнародних структурах.

 

Відповідаючи на питання, чим є оцінка – мистецтвом або наукою, Ерік Тео зазначив, що професійний оцінювач повинен бути здатним враховувати невизначеність, що є дуже важливою характеристикою для відповідного фахівця. Підсумковий результат якісної оцінки повинен містити в собі гармонійне поєднання високого професіоналізму оцінювача, науки і мистецтва. Необхідно робити акцент на вибудовуванні ієрархії застосовуваних підходів і методів в залежності від тієї чи іншої ситуації, з огляду на активність ринку, стану економіки, попиту, пропозиції тощо. Виділяючи підхід, який буде основним, необхідно враховувати можливість застосування й інших підходів до оцінки.

 

Слова Еріка Тео ще раз підтверджують те, що Міжнародні стандарти оцінки активно розвиваються, в перспективі вони стануть глобальними стандартами оцінки і будуть слугувати ще більш надійною основою для професійного орієнтиру в області оціночної діяльності. Нині важливим аспектом для кожного оцінювача є безперервне вдосконалення і постійний розвиток, наявність компетентності та хорошого практичного досвіду. Все це служить необхідними критеріями для отримання довіри людей, а також запорукою для досягнення успіху в сфері оціночної діяльності.

 

Повний текст інтерв’ю Олесі Перепечко з Еріком Тео можна прочитати тут.