МЕНЮ
ПЕРСПЕКТИВА
КУРС ВАЛЮТ
ОПРОС
КОНТАКТЫ
PDF Печать E-mail

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕГУЛЯТОРНОЙ БАЗЫ АКТИВОВ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ

МОНОПОЛИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ (НАМЕРЕВАЮЩИХСЯ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ) ХОЗЯЙСТВЕННУЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВОДУ

 

07 октября 2017 года

 

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) своим постановлением от 14.09.2017 за №1135 утвердила новый «Порядок определения регуляторной базы активов субъектов естественных монополий, осуществляющих (намеревающихся осуществлять) хозяйственную деятельность по централизованному водоснабжению и водоотводу». Данное постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальном печатном издании – газете «Урядовый курьер».

 

 

Poryadok-vyznachennya-rehulyatornoyi-bazy-aktyviv-subyektiv-pryrodnykh-monopoliy-shcho-provadyat-mayut-namir-provadyty-hospodarsku-diyalnist-z-tsentralizovanoho-vodopostachannya-ta-vodovidvedennya

 

 

Дія вищезазначеного Порядку поширюється на суб’єктів природних монополій, що провадять (мають намір провадити) господарську діяльність з централізованого водопостачання та/або водовідведення, є ліцензіатами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), та формують тарифи на централізоване водопостачання та/або водовідведення на принципах стимулюючого регулювання (далі – ліцензіати). Порядок установлює механізм визначення регуляторної бази активів ліцензіатів, групи активів, що входять до складу регуляторної бази активів, строки їх корисного використання та методи нарахування амортизації для розрахунку необхідного доходу від провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення на принципах стимулюючого регулювання.

 

Згідно нового Порядку при першому застосуванні стимулюючого регулювання регуляторна база активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, визначається на підставі висновку про вартість активів, що є невід’ємною частиною звіту про оцінку таких активів, проведену відповідно до Методики оцінки активів суб’єктів природних монополій, суб’єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії, затвердженої наказом Фонду державного майна України від 12.03.2013 за №293, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 29.03.2013 за №522/23054 (далі – Методика оцінки активів), за умови отримання позитивного висновку рецензента, який працює в органі державної влади, що здійснює державне регулювання оціночної діяльності, стосовно відповідності звіту про оцінку активів вимогам Методики оцінки активів та національним стандартам оцінки.

 

У свою чергу, Методика оцінки активів застосовується виключно для оцінки активів суб’єкта природних монополій, суб’єкта господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії (далі – підприємство), які використовуються для сфери діяльності, що підлягає регулюванню відповідно до Закону України «Про природні монополії», з метою визначення регуляторної бази таких активів під час переходу до стимулюючого регулювання.

 

Методика оцінки активів описує (1) підготовчий етап до оцінки активів, (2) організаційні та методичні засади самої оцінки, (3) особливості оцінки активів підприємств, що здійснюють діяльність у сферах розподілу електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та постачання електричної енергії, а також підприємства з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, (4) особливості оцінки активів підприємств, що здійснюють діяльність у сфері розподілу природного газу трубопроводами, (5) особливості оцінки активів підприємств, що провадять діяльність у сфері транспортування теплової енергії, (6) особливості оцінки активів підприємств, що провадять діяльність у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, (7) особливості оцінки активів підприємств, що провадять діяльність у сфері транспортування природного газу трубопроводами та його зберігання.

 

У додатках до Методики оцінки активів міститься інформація про:

 

 • показники вартості типових ВРУ для ПС 35-150 кВ за цінами станом на 01.08.2016 (без ПДВ);

 

 • опосередковані показники вартості будівництва вузлів ПС 110/35/10(6) і 35/10(6) кВ за цінами станом на 01.08.2016 (без ПДВ);

 

 • опосередковані одиничні показники вартості будівель електричних підстанцій за цінами станом на 01.08.2016 (без ПДВ);

 

 • укрупнені показники вартості будівництва інших типових будівель за цінами станом на 01.08.2016 (без ПДВ);

 

 • опосередковані показники вартості будівництва ПЛ, КЛ від 0,38 кВ до 110(150) кВ за цінами станом на 01.08.2016 (без ПДВ);

 

 • середньозважені коефіцієнти до опосередкованих показників вартості будівництва ПЛ та КЛ для регіонів України, що враховують умови проходження трас ліній електропередач регіону (ґрунти, рельєф, кліматичні умови тощо);

 

 • показники вартості мереж водопостачання та каналізації за цінами станом на 01.08.2016 (без ПДВ);

 

 • показники вартості мереж газопостачання за цінами станом на 01.08.2016 (без ПДВ);

 

 • показники вартості мереж теплопостачання за цінами станом на 01.08.2016 (без ПДВ);

 

 • показники вартості мереж теплопостачання за цінами станом на 01.08.2016 (без ПДВ);

 

 • опосередковані показники вартості будівництва РП 10(6) кВ, ЗТП 10(6)/0,4 кВ, КТП та ЩТП 10(6)/0,4 кВ за цінами станом на 01.08.2016 (без ПДВ);

 

 • нормативні строки експлуатації активів;

 

 • укрупнені показники вартості будівництва поліетиленових газопроводів у цінах станом на 01.01.2013 (без ПДВ);

 

 • укрупнені показники вартості будівництва сталевих газопроводів низького та середнього тиску у цінах станом на 01.01.2013 (без ПДВ);

 

 • укрупнені показники вартості будівництва сталевих газопроводів високого тиску у цінах станом на 01.01.2013 (без ПДВ);

 

 • поправні коефіцієнти до вартості інших матеріалів, будівельно-монтажних та проектних робіт, що враховують ускладнені умови прокладання;

 

 • показники вартості газорегуляторних пунктів у цінах станом на 01.01.2013 (без ПДВ);

 

 • показники вартості обладнання електрохімічного захисту у цінах станом на 01.01.2013 (без ПДВ);

 

 • укрупнені показники вартості будівель, в яких розташоване газорегуляторне обладнання, у цінах станом на 01.01.2013 (без ПДВ).

 

Також, згідно тексту Постанови НКРЕКП від 14.09.2017 за №1135, визнається такою, що втратила чинність, постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 20.09.2013 за №170 «Про затвердження Порядку визначення регуляторної бази активів суб’єктів природних монополій, що здійснюють господарську діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення», зареєстровану в Міністерстві юстиції України від 30.09.2013 за №1679/24211.