МЕНЮ
ПЕРСПЕКТИВА
КУРС ВАЛЮТ
ОПРОС
КОНТАКТЫ
PDF Печать E-mail

Ю.М. КАПИЦА, Н.И. АРАЛОВА: ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАВОК РОЯЛТИ

В МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРАХ О ПЕРЕДАЧЕ ТЕХНОЛОГИЙ

 

18 сентября 2017 года

 

В статье рассмотрены и обобщены подходы, которые применяются для определения ставок роялти при заключении договоров про трансфер технологий на основании опыта заключения контрактов организациями Национальной академии наук Украины, научных учреждений и университетов Европы и США. Приведены рекомендации об определении ставок роялти при заключении договоров о трансфере технологий между научными учреждениями Украины и зарубежными партнерами.

 

 

Vyznachennya-stavok-royalti-u-mizhnarodnykh-dohovorakh-pro-peredachu-tekhnolohiy

 

 

Визначення ставок роялті за використання винаходів та інших об’єктів права інтелектуальної власності є одним із найбільш складних питань укладання договорів про трансфер технологій. Практика укладання договорів про трансфер технологій наукових установ НАН України з фірмами США, Франції, Канади, Китаю, Кореї та інших країн свідчить про різні підходи та складнощі визначення початкових ставок для проведення переговорів.

 

Центром інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України узагальнено підходи щодо визначення ставок роялті, які застосовуються науковими установами та університетами США та ряду європейських країн, а також установами НАН України. Мета даної статті – розглянути існуючі підходи визначення ставок роялті, надати аналітичні узагальнення ставок та виробити рекомендації щодо порядку визначення ставок роялті при укладанні договорів науковими установами з фірмами іноземних країн та України.

 

Фахівці Центру інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України Капіца Ю.М. та Аралова Н.І. у своїй статті «Визначення ставок роялті у міжнародних договорах про передачу технологій» за результатами аналізу підходів до визначення ставок роялті при укладанні ліцензійних угод та інших угод про трансфер технологій наводять конкретні можливі кроки щодо визначення ставки роялті як для угод, що укладаються з іноземними фірмами, так і для угод, що укладаються з вітчизняними компаніями. У додатках до статті приводяться конкретні стандартні та середні діапазони можливих значень ставок роялті для різних галузей економіки та видів продукції, а також значення коефіцієнтів для розрахунку ставки роялті (коефіцієнт досягнутого результату, коефіцієнт складності розв’язаної технічної задачі, коефіцієнт новизни).