МЕНЮ
ПЕРСПЕКТИВА
КУРС ВАЛЮТ
ОПРОС
КОНТАКТЫ
PDF Печать E-mail

УКРАИНА – НЕ РОССИЯ: ВОСТОЧНЫЙ СОСЕД ПРИСТУПАЕТ К ТОТАЛЬНОЙ

ЧИСТКЕ РЯДОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОЦЕНЩИКОВ

 

05 июня 2017 года

 

Все профессиональные оценщики в Российской Федерации, которые желают продолжать свою работу в профессии, в период с 01.07.2017 по 01.04.2018 обязаны будут сдать разработанный Минэкономразвития квалификационный экзамен, который будет разделен по трем категориям: оценка недвижимости, оценка движимого имущества и оценка бизнеса. Планируется, что такая своеобразная «чистка рядов» профессионального сообщества сделает услуги добросовестных оценщиков более востребованными, дефицитными и высокооплачиваемыми.

 

 

Totalna-chystka-ryadiv-profesiynykh-otsinyuvachiv-v-rf

 

 

Всі оцінювачі в Російській Федерації з 01.07.2017 почнуть здавати розроблений Мінекономрозвитку кваліфікаційний іспит для можливості продовжувати роботу в професії. Про це повідомив в інтерв’ю ТАСС на Петербурзькому міжнародному економічному форумі заступник голови Мінекономрозвитку Микола Подгузов. За його словами, професія оцінювача в РФ повинна стати елітною та високооплачуваною.

 

«Оцінювач – це повинна бути елітна професія, як адвокат, як нотаріус. Керуючись цими мотивами, ми прийшли до висновку, що нам необхідно вводити кваліфікаційні іспити і допускати в професію людей з певним рівнем підготовки. Тому з 01.07.2017 допуск до професії буде здійснюватися через кваліфікаційний іспит, а всі члени СРОО до 01.04.2018 повинні будуть здати кваліфікаційний іспит», – заявив Подгузов.

 

За його словами, іспит буде розділений на три категорії: з нерухомості, з рухомого майна і з оцінки бізнесу. Оцінка бізнесу – найскладніший екзамен. Планується від 40 до 54 питань по категоріям. Іспит проводитиметься в електронній формі. Для цього, за результатами проведеної великої спільної роботи з експертами, вже розроблено близько 1,5 тисячі питань. При цьому Подгузов підкреслив, що підтримка даної ініціативи зі сторони оціночної спільноти вже отримана. «Чистка рядів зробить послуги добросовісних оцінювачів більш затребуваними, дефіцитними і високооплачуваними», – заявив урядовець.

 

Цього року Петербурзький міжнародний економічний форум проходив з 01.06.2017 по 03.06.2017 року. Заходи форуму були об’єднані єдиним гаслом: «В пошуках нового балансу в глобальній економіці».

 

*     *     *

 

Нагадаємо також, що з дещо подібною ініціативою вже більше ніж півтора роки тому виступала і Громадська організація «Всеукраїнська Асоціація Фахівців Оцінки», проводячи аналіз основних проблем в нормативному регулюванні оціночної діяльності в Україні та окреслюючи можливі шляхи їх вирішення.

 

Так, зокрема, в опублікованому на офіційному сайті організації ще 24.01.2016 року проекті «Концепції розвитку оціночної діяльності на 2016-2025 роки» піднімалися, в тому числі, і питання державного регулювання, навчання та допуску до професії оцінювача, а також напрямків та спеціалізацій оцінки. У зв’язку з цим, приведемо лише окремі положення вищезазначеного проекту програмного документу.

 

 

РЕГУЛЯТОР

 

Одночасне державне регулювання оціночної професії з боку Фонду державного майна України та Державного комітету земельних ресурсів (нині Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру) вже неодноразово доводило свою неефективність в силу, по-перше, наявності прямого конфлікту інтересів даних відомств по відношенню до оцінювачів та оцінюваного ними державного та комунального майна, по-друге, в силу «короткого терміну життя» чиновників у цих структурах, яке до того ж проходить в умовах постійної необхідності «захисту відомчих інтересів». Найсуттєвішим, що викликає недовіру інвесторів та всього суспільства до результатів оцінки є нинішня ситуація, коли регулятори незалежної оцінки в Україні є одночасно і замовниками, і рецензентами оцінки, а також продавцями (розпорядниками) оцінюваного майна.

 

У зв’язку з цим, найбільш раціональним виходом із даної ситуації вбачається передача функцій державного регулятора професійної оціночної діяльності до компетенції новоствореного державного органу – Національної комісії з оціночної діяльності, яка стане незалежною стороною між продавцями та покупцями, зокрема державного майна. Даний процес повинен проходити паралельно з реанімуванням Наглядової ради з питань оціночної діяльності, як повністю самостійного публічного громадського органу. До складу Наглядової ради входитимуть представники саморегулівних організацій оцінювачів України, нового регулятора в особі Національної комісії з оціночної діяльності, Фонду державного майна України, Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, Національного банку України, Міністерства економічного розвитку та Міністерства фінансів України. За Міністерством юстиції України залишиться закріпленою функція державного регулятора тих представників оціночної спільноти, які працюють в системі державних установ судово-експертного забезпечення.

 

 

НАПРЯМИ ТА СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ОЦІНКИ

 

Існуюча в нашій державі система поділу оціночної діяльності на окремі напрями та спеціалізації представляє собою певне міжнародне ноу-хау і вже давно не тільки не відповідає чинному законодавству України, але й подекуди просто суперечить здоровому глузду, оскільки відсутній чіткий поділ майна, що відноситься до тієї чи іншої спеціалізації.

 

У зв’язку з цим пропонується простий, логічний та водночас загальноприйнятий світовою оціночною спільнотою поділ за наступними напрямками:

 

  • Оцінка нерухомого майна.

 

  • Оцінка рухомого майна в матеріальній формі.

 

  • Оцінка майна та бізнесу.

 

При цьому третій напрям «Оцінка майна та бізнесу» може здобуватися лише тими фахівцями, які вже мають кваліфікацію у межах напрямів «Оцінка нерухомого майна» та «Оцінка рухомого майна в матеріальній формі». Напрям «Оцінка майна та бізнесу» дає дозвіл оцінювати будь-яке майно в матеріальній чи нематеріальній формі, будь-які права та бізнес.

 

Перехід до роботи за новими напрямами дозволить також провести повну переатестацію фахівців ринку та нарешті структурувати належним чином Єдиний реєстр оцінювачів України, перевівши його при цьому на виключно електронну форму ведення та моніторингу. Кожна зацікавлена особа зможе побачити в такому реєстрі чинність дозвільних документів кожного оцінювача.

 

 

НАВЧАННЯ ТА ДОПУСК ДО ПРОФЕСІЇ ОЦІНЮВАЧА

 

Держава в особі регулятора оціночної діяльності – Національної комісії з оціночної діяльності, опікується дотриманням єдності нормативно-правового та організаційного забезпечення оцінки майна, забезпеченням норм і рівня професійної підготовки оцінювачів, контролем за їх додержанням, забезпеченням ведення Єдиного державного реєстру оцінювачів України, становленням єдиних норм та правил оцінки в Україні, що базуються на міжнародних нормах та правилах. Навчальний процес оцінювачів реалізується самостійно або в навчальних закладах, які здійснюють підготовку оцінювачів за програмами, затвердженими Національною комісією з оціночної діяльності та Наглядовою радою з питань оціночної діяльності. Успішне складання претендентом підсумкового екзамену повинно бути єдиним критерієм доступу фахівця до професії. При цьому абсолютно не важливо, де і як даний претендент здобував свої знання та протягом якого часу.

 

Дводенний кваліфікаційний іспит повинен бути максимально прозорим, незалежним та очищеним від будь-якого потенційно можливого суб’єктивізму як зі сторони претендентів, так і зі сторони екзаменаторів. В перший день претендент має здати незалежне комп’ютерне тестування з основ законодавства, що регулює професійну оціночну діяльність. І лише у разі успішного проходження такого тестування претендент допускається до наступного етапу – другого дня кваліфікаційного екзамену, протягом якого претендент впродовж 2-3 годин пише деперсоніфіковану письмову роботу, яка повністю розкриває його вміння та навички щодо практичного застосування набутих знань в межах конкретного напряму оцінки. Письмова робота оцінюється екзаменаційною комісією і у разі позитивної оцінки претендент набуває фах оцінювача.

 

У разі негативного результату щодо здачі іспиту за підсумками другого кваліфікаційного дня, претендент має право в будь-який час знову перездати другий етап кваліфікаційного іспиту або звернутися з апеляційною скаргою щодо необхідності перегляду відповідною комісією його попередньої письмової роботи.

 

Вичерпний перелік теоретичних питань першого дня кваліфікаційного іспиту та перелік основних завдань другого дня кваліфікаційного іспиту повинні бути актуальними і знаходитися у відкритому доступі для потенційних претендентів на здобуття професії шляхом публікації на сторінках офіційних сайтів в мережі інтернет.

 

*     *     *

 

Будемо сподіватись, що «укрупнення» спеціалізацій буде з часом впроваджено і в Україні, що дасть змогу як самим оцінювачам, так і користувачам їхніх послуг, однозначно визначати, мав чи ні право конкретний оцінювач оцінювати те чи інше майно, слугуватиме проведенню повної переатестації фахівців ринку та структуруванню належним чином Єдиного реєстру оцінювачів України, перевівши його при цьому на виключно електронну форму ведення та моніторингу.