МЕНЮ
АСО БАЗА
КУРС ВАЛЮТ
ОПРОС
КОНТАКТЫ
PDF Печать E-mail

ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА ДЛЯ ЗАЛОГА И РЕАЛИЗАЦИИ

БАНКОВСКИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ: GUIDEBOOK 2017

 

23 марта 2017 года

 

Во вторник 21.03.2017 в помещении секционного зала Национальной Академии Наук Украины по адресу: 01030, г. Киев, ул. Владимирская, 55 (третий этаж), прошел авторский научно-практический семинар Председателя АСО Степана Максимова, посвященный исследованию актуальных вопросов оценки имущества для залога и реализации банковскими учреждениями. Об итогах данного семинара дальше в материале.

 

 

Property-valuation-for-mortgage-and-banking-institutions-implementation-Guidebook-2017-01

 

 

В рамках семінару, в якому прийняли участь численні співробітники банківських установ, фахівці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, а також оцінювачі та керівники суб’єктів оціночної діяльності, акредитованих при банках, було висвітлено актуальні на сьогоднішній день правила, прийоми і методи визначення ринкової вартості майна та вартості його прискореної реалізації з урахуванням нинішніх особливостей розвитку національної економіки.

 

Учасникам семінару було запропоновано певну систематизацію прийомів визначення ринкової і ліквідаційної вартостей в умовах кризових явищ, коли ринки майна стають депресивними і слаболіквідними, і коли оцінювачам приходиться працювати в умовах невизначеності реальних цін реалізації майна. В цілому програма семінару представляла собою своєрідний зосереджений погляд на ті факти, які залишились не дослідженими в широко відомих оціночних практиках.

 

 

Property-valuation-for-mortgage-and-banking-institutions-implementation-Guidebook-2017-02

 

 

Так, з поміж іншого, в рамках семінару Степаном Максимовим були розглянуті розрахункові моделі доходного підходу (зокрема показано, що і метод прямої капіталізації, і формула Гордона є суто частинними випадками методу дисконтованих грошових потоків, причому для будь-якого скінченного числа майбутніх періодів прогнозування), розглянуто механізми визначення вартості майна в умовах пришвидшеного продажу, запропоновано формули для розрахунку величини знижки на торг, інтегрального коефіцієнту фізичного та функціонального зносу обладнання та устаткування під час проведення його масової оцінки, а також вичленення вартості пропозиції земельних поліпшень, розглянуто тренди ринку нерухомості в умовах девальвації національної грошової одиниці, варіанти коригування на масштаб, актуальні емпіричні правила оцінки бізнесу, нормативні терміни служби основних фондів, механізми узгодження результатів оцінки з використанням правил і методів математичної статистики, а також загальний алгоритм вичленення величини ПДВ з вартості майна в рамках порівняльного методичного підходу, тощо.

 

 

Property-valuation-for-mortgage-and-banking-institutions-implementation-Guidebook-2017-03

 

 

По завершенню основної частини доповіді значну увагу було приділено відповідям на запитання учасників семінару, професійному обміну думками, зауваженнями та пропозиціями щодо подальших перспектив впровадження запропонованих методів та прийомів, а також обговоренню тематики можливих майбутніх семінарів.

 

Безумовно, вся подана на семінарі інформація сприятиме наданню можливості оцінювачам та іншим зацікавленим особам чіткіше відчути та визначити «найбільш ймовірну» ринкову та ліквідаційну вартості залежно від мети оцінки. У зв’язку з цим, вищезазначена інформація була систематизована у вигляді спеціального посібника «Оцінка майна для застави та реалізації банківськими установами: Guidebook 2017», підготовленого Всеукраїнською Асоціацією Фахівців Оцінки спеціально до даного науково-практичного семінару та вперше презентованого всім зацікавленим особам в ході його проведення.