МЕНЮ
ПЕРСПЕКТИВА
КУРС ВАЛЮТ
ОПРОС
КОНТАКТЫ
PDF Печать E-mail

СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА О КОНТРОЛИРУЕМЫХ ОПЕРАЦИЯХ ЗА 2016 ОТЧЕТНЫЙ ГОД

 

24 февраля 2017 года

 

Государственная фискальная служба Украины в своем письме от 10.02.2017 за №2579/6/99-99-15-02-02-15 предоставила налоговую консультацию для юридических лиц относительно срока представления отчета о контролируемых операциях за 2016 отчетный год.

 

 

Deadline-for-submission-of-the-report-on-controlled-operations-for-the-financial-year-2016

 

 

Державна фіскальна служба України у своєму листі від 10.02.2017 за №2579/6/99-99-15-02-02-15, керуючись ст.52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), надала податкову консультацію для юридичних осіб щодо терміну подання звіту про контрольовані операції за 2016 звітний рік.

 

Відповідно до оприлюдненої консультації Закон України від 21.12.2016 за №1797-VIIІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» набрав чинності з 01.01.2017 року.

 

Згідно п.п.39.2.1.7 п.39.2 ст.39 Кодексу господарські операції, передбачені підпунктами 39.2.1.1-39.2.1.3 і 39.2.1.5 п.п.39.2.1 п.39.2 ст.39 Кодексу, визнаються контрольованими, якщо одночасно виконуються такі умови:

 

  • річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 150 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік;

 

  • обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 10 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.

 

Водночас, п.п.39.4.2 п.39.4 ст.39 Кодексу визначено, що платники податків, які у звітному році здійснювали контрольовані операції, зобов’язані подавати звіт про контрольовані операції центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, до першого жовтня року, що настає за звітним, засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог закону щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

 

Враховуючи зазначене, звіт про контрольовані операції за 2016 звітний рік має подаватись згідно діючих вимог п.п.39.4.2 п.39.4 ст.39 Кодексу до 01 жовтня 2017 року, але інформація щодо контрольованих операцій, здійснених платником податків у 2016 році, зазначається у звіті з урахуванням та відповідно до критеріїв, які діяли у 2016 році під час здійснення господарських операцій. Тобто для розрахунку вартісного критерію та визнання господарських операцій контрольованими мають використовуватись норми п.п.39.2.1 п.39.2 ст.39 Кодексу у редакції, що діяла на момент здійснення господарських операцій (тобто до 01.01.2017 року).