МЕНЮ
ПЕРСПЕКТИВА
КУРС ВАЛЮТ
ОПРОС
КОНТАКТЫ
PDF Печать E-mail

ИНДЕКСАЦИЯ НОРМАТИВНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ В 2017 ГОДУ. ЧЕГО ОЖИДАТЬ?

 

03 января 2017 года

 

Всеукраинская Ассоциация Специалистов Оценки (АСО) провела исследование относительно того, чего ожидать от индексации нормативной денежной оценки земель за 2016 год в связи с принятием Закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году» от 20.12.2016 за №1791-VIII.

 

 

what-is-expected-indexation-regulatory-monetary-value-of-land-2017

 

 

Після прийняття 20.12.2016 Верховною Радою України змін до Податкового кодексу України (ПКУ) загальний порядок щорічного розрахунку величини коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, передбачений статтею 289 ПКУ, залишився без змін. Так, для визначення розміру податку та орендної плати використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок, а центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, за індексом споживчих цін за попередній рік щороку розраховує величину коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення за станом на перше січня поточного року.

 

Проте, Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» від 20.12.2016 за №1791-VIII, зокрема, передбачена необхідність доповнення підрозділу 6 Розділу XX «Перехідні положення» ПКУ пунктом 8 такого змісту:

 

 

8. Установити, що індекс споживчих цін за 2016 рік, що використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, застосовується із значенням:

 

  • для сільськогосподарських угідь (ріллі, багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ та перелогів) – 100 відсотків;

 

  • для земель несільськогосподарського призначення – 106 відсотків.

 

 

У свою чергу, передбачено також і викладення у новій редакції пункту 5 підрозділу 8 Розділу XX «Перехідні положення» ПКУ:

 

 

5. Установити, що індекс споживчих цін за 2015 рік, що використовується для визначення величини коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) для цілей оподаткування єдиним податком четвертої групи, застосовується із значенням 100 відсотків.

 

 

Нагадаємо, що до четвертої групи суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, належать платники єдиного податку – сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.

 

Це означає, що коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексуватиметься нормативна грошова оцінка за 2016 рік, не залежатиме від величини реального індексу споживчих цін за попередній рік, як це передбачено статтею 289 ПКУ, і станом на 01.01.2017 складатиме:

 

  • для сільськогосподарських угідь (ріллі, багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ та перелогів), відповідно до пункту 289.2 статті 289 ПКУ та пункту 8 підрозділу 6 Перехідних положень ПКУ – 1,000;

 

  • для земель несільськогосподарського призначення, відповідно до пункту 289.2 статті 289 ПКУ та пункту 8 підрозділу 6 Перехідних положень ПКУ – 1,060.

 

У свою чергу, для цілей оподаткування єдиним податком четвертої групи (сільськогосподарських товаровиробників) коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ), на який індексуватиметься нормативна грошова оцінка за 2015 рік, складатиме – 1,000.

 

Однак слід дочекатися офіційної інформації від Державної служби статистики України та Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру. Разом з тим, своє слово Верховна Рада України вже сказала.