МЕНЮ
ПЕРСПЕКТИВА
КУРС ВАЛЮТ
ОПРОС
КОНТАКТЫ
PDF Печать E-mail

НБУ СОВЕРШЕНСТВУЕТ МЕХАНИЗМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ

ЗА ИМУЩЕСТВОМ, НАХОДЯЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ВЫПОЛНЕНИЯ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КРЕДИТНЫМ ДОГОВОРАМ

 

13 июля 2016 года

 

Правлением Национального банка Украины принято постановление №354 от 12.07.2016, которым внесены изменения, в частности, в Положение о предоставлении Национальным банком Украины стабилизационных кредитов банкам Украины, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 13.07.2010 №327 (с изменениями). Изменениями предусмотрено усовершенствование механизма осуществления Национальным банком Украины контроля за имуществом, находящимся обеспечением выполнения обязательств по кредитным договорам. Постановление №354 вступает в силу со дня его официального опубликования.

 

 

NBU-improving-the-mechanism-of-control-over-property

 

 

Як зазначається у самій Постанові №354, з метою забезпечення безпеки та фінансової стабільності банківської системи, захисту інтересів вкладників і кредиторів, керуючись статтями 6, 7, 15, 42, 56 Закону України «Про Національний банк України», Правління Національного банку України постановляє Постанову Правління Національного банку України від 13.07.2010 №327 «Про затвердження Положення про надання Національним банком України стабілізаційних кредитів банкам України», зареєстровану в Міністерстві юстиції України 19.07.2010 за №540/17835 (зі змінами), доповнити новим пунктом 5 такого змісту: «5. Банк під час здійснення оцінки вартості заставленого майна, зазначеного в пунктах 10, 12–15 додатка 1 до Положення, яке є забезпеченням виконання зобов’язань за діючим кредитним договором, забезпечує укладення тристороннього договору на проведення незалежної оцінки майна між банком, суб’єктом оціночної діяльності та Національним банком України».

 

Нагадаємо, що в пунктах 10, 12–15 додатка 1 до Положення №327 мова йде про наступні види заставленого майна, яке є забезпеченням виконання зобов’язань за діючим кредитним договором:

 

  • ураховані векселі суб’єктів господарювання-резидентів, що авальовані Кабінетом Міністрів України;

 

  • нерухоме майно, крім об’єктів незавершеного будівництва, яке перебуває на території України;

 

  • повітряні і морські судна та судна внутрішнього плавання, що не вилучені з цивільного обороту та є застрахованими;

 

  • майнові права за укладеними банком-позичальником кредитними договорами з юридичними особами, фізичними особами-підприємцями, фізичними особами, виконання зобов’язань за якими в повному обсязі забезпечене іпотекою, крім об’єктів незавершеного будівництва;

 

  • інше рухоме майно у вигляді залізничного рухомого складу (крім моторейкового транспорту), яке не вилучене з цивільного обороту та є застрахованим.

 

Таким чином, відтепер оцінка вартості заставленого майна, зазначеного вище, буде здійснюватися на підставі тристороннього договору на проведення незалежної оцінки майна між банком, суб’єктом оціночної діяльності та Національним банком України, укладення якого ініціюватиметься банком перед Національним банком України.