МЕНЮ
ПЕРСПЕКТИВА
КУРС ВАЛЮТ
ОПРОС
КОНТАКТЫ
PDF Печать E-mail

RECOGNIZED INTERNATIONAL CERTIFICATIONS OF APPRAISERS

 

July 18, 2022

 

Appraiser certification is a recognition that the appraiser is well versed in valuation methodology and practice and can perform property appraisals in compliance with the appraisal standards that form the basis of the certification. The certifying authority of appraisers takes as a basis the appraisal standards recognized by it and, in accordance with the fact that the appraiser has mastered these standards and can successfully, based on them, perform the value assessment of property, assigns the title to the appraiser.

 

 

Recognized-international-certifications-of-appraisers

 

 

Сертифікація оцінювача – це визнання, що оцінювач досконально володіє методологією та практикою вартісної оцінки і може виконувати оцінку майна з дотриманням стандартів оцінки, які покладені в основу сертифікації. Орган, що сертифікує оцінювачів за основу бере визнані ним стандарти оцінки і відповідно з тим, що оцінювач освоїв ці стандарти і може успішно, базуючись на них, виконувати вартісну оцінку майна, присвоює звання оцінювачу.

 

Королівський Інститут Сертифікованих Експертів (RICS-Royal Institute of Chartered Surveyors) надає статус члена RICS (MRICS-Member of RICS) чи члена-кореспондента RICS (FRICS-Fellow of RICS) і в основу сертифікації покладає стандарти RICS. Стандарти RICS (остання редакція стандартів, так звана Червона книга, діє з 31 січня 2022 року, з дати вступу в дію останньої редакції Міжнародних Стандартів Оцінки (МСО-2022). Ця остання редакція стандартів RICS-2022 є фактично редакцією стандартів RICS Valuation-Global Standards-2021, де частину 6: Міжнародні Стандарти Оцінки замінено редакцією МСО-2022, яка стала діяти з 31 січня 2022 року). Стандарти RICS базуються на Міжнародних Стандартах Оцінки, які є стандартами для виконання оціночних завдань з використанням загальновизнаних концепцій та принципів і які сприяють прозорості та послідовності застосування найкращих світових практик оцінки.

 

В професійному стандарті PS1: «Відповідність стандартам, де оцінка забезпечується в письмовій формі «стандартів RICS-2022 наголошується, що визнаються МСО, Міжнародні стандарти етики та Міжнародні стандарти вимірювань. Крім того, стандарти RICS вимагають як обов’язкові вимоги для членів RICS і дотримання разом з частиною 6: МСО частин 1-5 стандартів RICS, які є додатковими до частини 6.

 

Таким чином, сертифікація RICS на статус МRICS чи FRICS базується в першу чергу, на МСО та на інших додаткових стандартах RICS.

 

Європейська Група Оціночних Асоціацій (TEGOVA-The European Group of Valuers Association) надає своїм членам – оціночним організаціям право на сертифікацію оцінювачів на статус Визнаний Європейський Оцінювач (REV-Recognized European Valuer) та статус Оцінювач житлової нерухомості TEGOVA) (TRV-TEGOVA Residential Valuer).

 

В розділі «Визнання і кваліфікації в TEGOVA» на стор. 317 стандартів TEGOVA під назвою Європейські Стандарти Оцінки 2020 (EVS-2020-European Valuation Standards 2020) вказано, що статуси REV і TRV є ознаками досконалості при оцінці нерухомості, які демонструють міжнародним і місцевим клієнтам, що оцінювач має достатню кваліфікацію для виконання оцінки за вимогами Європейських стандартів, сумісну з високими практиками оцінки.

 

Отже, статус REV і TRV оцінювачів гарантують, що оцінювач володіє кращими практиками оцінки нерухомості відповідно до вимог Європейських Стандартів Оцінки TEGOVA.

 

Всесвітня Асоціація Оціночних Організацій (WAVO-World Association of Valuation Organization) надає своїм членам – оціночним організаціям право на сертифікацію оцінювачів на статус Всесвітньо Визнаного Оцінювача (WRV-Word Recognized Valuer). WAVO не має своїх власних стандартів оцінки як RICS і TEGOVA і рекомендує своїм членам застосовувати у своїй діяльності Міжнародні Стандарти Оцінки.

 

Всесвітня Асоціація Оціночних Організацій (WAVO) і Рада з Міжнародних Стандартів Оцінювачів уклали Меморандум про співпрацю щодо визнання МСО членами Асоціації у своїй діяльності.

 

Таким чином, сертифікація на статус WRV є визнання того, що оцінювач має досвід з оцінки майна та майнових прав і володіє методологією вартісної оцінки у відповідності до Міжнародних Стандартів Оцінки.

 

Підсумовуючи можна стверджувати наступне:

 

1. Статус MRICS та FRICS оцінювача підтверджує, що оцінювач може здійснювати оцінку майна та майнових прав за вимогами МСО та стандартів RICS, головною складовою яких є МСО.

 

2. Статус REV та TRV оцінювача вказує, що оцінювач кваліфіковано здійснює оцінку нерухомості увідповідності з вимогами Європейських Стандартів Оцінки TEGOVA.

 

3. Статус WAVO WRV оцінювача, оскільки сертифікація проводиться на базі МСО, підтверджує, що оцінювач може здійснювати оцінку майна та майнових прав за вимогами МСО і є загально визнаним знаком оцінювача, що підтверджує можливість здійснювати вартісну оцінку для клієнтів на високому професійному рівні у всьому світі.