Ошибка

АНДРЕЙ ЕГОРОВ: ОТКРОВЕННО О ГЛАВНОМ – СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 

04 апреля 2020 года

 

Заместитель председателя Фонда государственного имущества Украины Андрей Егоров в авторской программе «Заместитель на дежурстве» в формате «откровенно о главном» рассказал о современном состоянии и перспективах развития профессиональной оценочной деятельности. Среди поднятых тем – работа Единой базы отчетов об оценке имущества, планы по реформированию отрасли, перспективы сотрудничества с Всемирным Банком, необходимость расширения роли саморегулирования на фоне повышения статуса оценщика и усиления ответственности за результаты его деятельности, а также особенности оценки стоимости неотъемлемых улучшений арендованного имущества.

 

 

Andriy-Yehorov-Vidverto-pro-holovne-suchasnyy-stan-ta-perspektyvy-rozvytku-profesiynoyi-otsinochnoyi-diyalnosti

 

 

Timeline коди програми:

 

00:40 Про адресні довідники в Єдиній базі звітів про оцінку майна

 

01:43 Про відмову від функціоналу «рекомендованої вартості»

 

03:07 Про перспективи удосконалення роботи технічної підтримки

 

05:25 Про внесення лише документально підтверджених даних про об’єкт оцінки

 

07:40 Щодо бази нарахування платежів до ПФУ та державного мита

 

08:37 Про зміни в законодавстві щодо роботи Екзаменаційної комісії

 

10:02 Про особливості отримання довідки про вартість майна для вчинення нотаріальних дій

 

11:10 Щодо перспектив глобальних змін у законодавчому полі, запланованого перегляду ролі регулятора професійної оціночної діяльності та планів співпраці зі Світовим Банком

 

13:14 Про перспективи та строки переходу до Міжнародних стандартів оцінки

 

15:56 Про об’єднання експертної грошової оцінки землі та оцінки земельних поліпшень

 

17:40 Про перспективи розвитку оціночного саморегулювання

 

19:25 Про доцільність приналежності оцінювача лише до однієї СРОО

 

20:36 Щодо роботи над зміною основного галузевого Закону «Про професійну оціночну діяльність в Україні», перспективи його розробки та строків оприлюднення

 

21:17 Щодо перспектив посилення ролі оцінювачів та умов обов’язкового проведення оцінки

 

23:15 Про обов’язковість проведення оцінки майна для передачі у заставу

 

24:00 Про співпрацю ФМДУ та СРОО на етапі розробки законодавчих ініціатив

 

25:35 Щодо підвищення кваліфікації у період карантину у форматі відеоконференцій

 

26:48 Про сучасний рівень базової підготовки та підвищення кваліфікації

 

28:50 Щодо оцінки вартості невід’ємних поліпшень орендованого майна

 

32:08 Про приватизацію шляхом викупу

 

32:43 Про правила оцінки майна для передачі в оренду

 

33:30 Про філософію реформування оціночної діяльності та прагнення до встановлення чітких і прозорих правил гри для всіх учасників ринку

 

35:05 Про перспективи зазначення у договорах реальної вартості угод

 

36:18 Ще раз про строки внесення змін до законодавства

 

 

 

 

Джерело інформації: Офіційна сторінка ФДМУ у Facebook