Ошибка

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ВПОО «СОЮЗ АУДИТОРОВ УКРАИНЫ»

И ОО «ВСЕУКРАИНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ОЦЕНКИ»

 

03 августа 2019 года

 

Президент Всеукраинской профессиональной общественной организации «Союз аудиторов Украины» Валерий Бондарь и Председатель Общественной организации «Всеукраинская Ассоциация Специалистов Оценки» Степан Максимов подписали Соглашение о сотрудничестве. Подписание Соглашения ставит целью эффективное всестороннее развитие и функционирование совместной научно-исследовательской, практической, консультационной, учебно-методической и иной деятельности, заинтересованность в расширении и углублении двусторонних связей в деятельности всех своих руководителей, сотрудников, специалистов, членов обеих организаций, для достижения собственных и общих интересов, определенных целями и задачами Уставов организаций в рамках действующего законодательства Украины.

 

 

Степан Максимов и Валерий Бондарь

 

 

Сторони домовились здійснювати співпрацю з питань взаємної реалізації своїх статутних завдань, а також реалізації інших інтересів Сторін, які не суперечать Статутам Сторін та діючому законодавству України, зокрема, але не обмежуючись:

 

 • створюють сприятливі умови для професійного спілкування між членами організацій та обміну досвідом;

 

 • приймають участь у спільних проектах за погодженими тематиками в різних напрямках своєї статутної діяльності;

 

 • співпрацюють у сфері професійної підготовки, навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів, надаючи можливість взаємного ознайомлення з організацією процесів навчання, а також сприяють розробці навчальних програм;

 

 • за попереднім погодженням направляють своїх представників на професійні заходи, що організовують Сторони у т.ч. але не виключно: семінари, конференції, форуми, круглі столи, тренінги;

 

 • організовують взаємодію та підтримку під час налагодження міжнародних зв’язків з громадськими організаціями спорідненого напрямку.

 

 

 

 

Для якнайшвидшого досягнення цілей, визначених цією Угодою, Сторони зобов’язуються:

 

 • обмінюватися наявною в їх розпорядженні інформацією з питань, що представляють взаємний інтерес Сторін;

 

 • проводити спільні заходи в порядку та на умовах, визначених у керівних документах Сторін (Статути, регламенти і т.д.). У процесі виконання поставлених цілей Сторони прагнуть будувати свої взаємовідносини на підставі рівності та захисту інтересів один одного;

 

 • систематично надавати інформацію в засоби масової інформації про заходи, які проводилися, проводяться або планується провести Сторонами;

 

 • організовувати і проводити семінари, конференції, форуми, круглі столи;

 

 • забезпечувати розробку та реалізацію заходів, що стосуються участі Сторін в суспільному житті та законотворчому процесі;

 

 • спільно діяти для досягнення цілей, передбачених цією Угодою.

 

 

 

 

Для виконання цих завдань Сторони обмінюються необхідною інформацією та проектами розроблених документів, організують підготовку відповідних коментарів і рекомендацій, здійснюють взаємні консультації з професійних питань. В рамках даної угоди Сторони мають право підписувати окремі правочини, договори, протоколи, меморандуми з питань, не врегульованих даною Угодою. Про результати своєї співпраці Сторони інформують засоби масової інформації.