МЕНЮ
ПЕРСПЕКТИВА
КУРС ВАЛЮТ
ОПРОС
КОНТАКТЫ
PDF Печать E-mail

ИНСТРУКЦИЯ О НАЗНАЧЕНИИ И ПРОВЕДЕНИИ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ И ЭКСПЕРТНЫХ

ИССЛЕДОВАНИЙ: ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

 

03 марта 2019 года

 

Министерство юстиции Украины своим приказом от 22.02.2019 за №563/5 (регистрационный номер 187/33158) утвердило изменения к Инструкции о назначении и проведении судебных экспертиз и экспертных исследований. Приказом, в частности, уточнены основания для проведения экспертизы, сроки проведения экспертизы, а также обозначены некоторые особенности структуры составления заключения экспертного исследования и заключения эксперта.

 

 

Instructions-for-appointing-and-conducting-forensic-examinations-and-expert-studies-recent-changes-and-additions

 

 

Міністерство юстиції України затвердило зміни до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень. Відповідний наказ за №563/5 від 22.02.2019 опубліковано на порталі LIGA:ZAKON. Наказом, зокрема, уточнено підстави для проведення експертизи, строки проведення експертизи, а також окреслено деякі особливості структури складання висновку експертного дослідження та висновку експерта.

 

Змінами передбачено, що:

 

  • підставою для проведення експертизи у кримінальному провадженні та у справах про адміністративні правопорушення відповідно до чинного законодавства є процесуальний документ про призначення експертизи, складений уповноваженою на те особою (органом);

 

  • підставою для проведення експертизи у цивільному, господарському та адміністративному судочинствах є ухвала суду про призначення експертизи або договір з експертом чи експертною установою, укладений на замовлення учасника справи;

 

  • підставою для проведення експертного дослідження є договір з експертом чи експертною установою, укладений за письмовою заявою (листом) замовника (юридичної або фізичної особи), з обов’язковим зазначенням його реквізитів, з переліком питань, які підлягають розв’язанню, а також об’єктів, що надаються.

 

Розширено також строки проведення експертизи, які встановлюватимуться залежно від складності дослідження з урахуванням експертного навантаження фахівців керівником експертної установи (або заступником керівника чи керівником структурного підрозділу) у межах:

 

  • понад 60 календарних днів – щодо матеріалів із великою кількістю об’єктів і вирішуваних питань (більше 10), виходячи з фактично необхідного для експерта часу або особливо складних за характером досліджень (проведення досліджень з використанням криміналістичного обладнання (лазерного, оптичного, електронного), експериментальних досліджень, застосування декількох методів);

 

  • понад 90 календарних днів – щодо матеріалів з особливо великою кількістю об’єктів та необхідністю вирішення питань, які потребують декількох досліджень, або якщо експертиза є комплексною чи потребує залучення фахівців з інших установ (у тому числі судово-медичних), підприємств, організацій.

 

Наказом розширено пункт Інструкції щодо порядку виконання експертних досліджень. Зокрема уточнено, що експертні дослідження виконуватимуться в порядку, передбаченому для проведення експертиз. Хід і результати таких досліджень викладатимуться у висновку експертного дослідження. У свою чергу, висновок експертного дослідження складається за структурою і змістом висновку експерта, за такими винятками:

 

  • у вступній частині висновку зазначається, хто і коли звернувся до установи чи безпосередньо до експерта із замовленням про проведення дослідження;

 

  • опускається запис, який стосується відповідальності особи, що проводить дослідження, за надання завідомо неправдивого висновку.

 

Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.