МЕНЮ
ПЕРСПЕКТИВА
КУРС ВАЛЮТ
ОПРОС
КОНТАКТЫ
PDF Печать E-mail

НАД ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ СГУЩАЮТСЯ ТУЧИ

 

26 сентября 2018 года

 

Согласно информации, поступившей в главный офис Общественной организации «Всеукраинская Ассоциация Специалистов Оценки», стало известно о том, что Частное предприятие «ВИ АЙ ПИ ДЕПАРТАМЕНТ», которое выступает оператором авторизированной Фондом государственного имущества Украины электронной площадки «ОЦЕНКА.online», обратилось в Хозяйственный суд города Киева с исковым заявлением о защите своей чести, достоинства, деловой репутации и возмещении морального вреда.

 

 

The-clouds-are-gathering-over-the-public

 

 

Як вбачається із тексту позовної заяви від 11.09.2018 про захист ділової репутації юридичної особи та стягнення моральної шкоди, у серпні 2018 року Приватному підприємству «ВІ АЙ ПІ ДЕПАРТАМЕНТ» (далі – Позивач) стало відомо про те, що Громадська організація «Всеукраїнська Асоціація Фахівців Оцінки» (далі – Відповідач) через мережу Інтернет на своєму сайті під заголовком «Звернення до Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана» розповсюдила інформацію, яка на думку Позивача не відповідає дійсності, є недостовірною та такою, що принижує ділову репутацію Позивача.

 

В основу обґрунтування позову Позивачем покладено норми постанови Пленуму Верховного Суду України від 27.02.2009 за №1, відповідно до п.15 якої, зокрема зазначено, що при розгляді справ про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи, суди повинні мати на увазі, що юридичним складом правопорушення, наявність якого може бути підставою для задоволення позову, є сукупність таких обставин: а) поширення інформації, тобто доведення її до відома хоча б одній особі у будь-який спосіб; б) поширена інформація стосується певної фізичної чи юридичної особи, тобто позивача; в) поширення недостовірної інформації, тобто такої, яка не відповідає дійсності; г) поширення інформації, що порушує особисті немайнові права, тобто або завдає шкоди відповідним особистим немайновим благам, або перешкоджає особі повно і своєчасно здійснювати своє особисте немайнове право.

 

Як наслідок, згідно з положеннями статті 277 Цивільного кодексу України та статті 10 Цивільного процесуального кодексу України обов'язок довести, що поширена інформація є достовірною, покладається на Відповідача, проте Позивач має право подати докази недостовірності поширеної інформації. Водночас, Позивач повинен довести не лише факт самого поширення інформації Відповідачем, а також й те, що внаслідок цього було порушено його особисті немайнові права.

 

У підсумку, Позивач звертається до Суду із проханням визнати поширену інформацію недостовірною та такою, що завдає шкоди діловій репутації Позивача, зобов’язати Відповідача спростувати недостовірну інформацію шляхом розміщення на тій самій сторінці резолютивної частини рішення Суду під заголовком «Спростування» з посиланням на спростовану статтю, а також стягнути з Відповідача на користь Позивача грошові кошти у якості відшкодування моральної шкоди.

 

На даний момент Судом запропоновано Сторонам вжити можливих заходів до врегулювання спору мирним шляхом, визначити строк для подання відзиву на позов – протягом 15 днів з дня вручення відповідної ухвали, для подання відповіді на відзив та заперечень (якщо такі буде подано) – протягом 5 днів з дня отримання відзиву та/або відповіді.