МЕНЮ
ПЕРСПЕКТИВА
КУРС ВАЛЮТ
ОПРОС
КОНТАКТЫ
PDF Печать E-mail

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ УКРАИНЫ БУДЕТ ПРИВЕДЕНО В СООТВЕТСТВИЕ
С ПРИКАЗАМИ ФОНДА ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА УКРАИНЫ?

 

25 августа 2018 года

 

На официальном сайте Фонда государственного имущества Украины размещен проект постановления Кабинета Министров Украины «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 21 августа 2014 года за №358». Со слов регулятора, обсуждение положений данного Проекта состоялось еще в марте месяце текущего года путем проведения совещания с привлечением представителей Нотариальной палаты Украины, Министерства юстиции Украины, Министерства финансов Украины, Министерства экономического развития и торговли Украины, Министерства внутренних дел Украины, Антимонопольного комитета Украины, Государственной регуляторной службы Украины, Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра. Согласно обнародованному анализу регуляторного влияния, соответствующие совещания, консультации и обсуждения в составе 18 человек (имена участников не раскрываются) состоялись на интернет-форуме (Открытый клуб независимых оценщиков «Окно»), а также в социальной сети Facebook.

 

 

The-resolution-of-the-Cabinet-of-Ministers-of-Ukraine-will-be-brought-in-line-with-the-orders-of-the-State-Property-Fund-of-Ukraine-01

 

 

Згідно оприлюдненої інформації проектом постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2014 року за №358» (далі – Проект) приводяться положення Постанови у відповідність із нормами Податкового кодексу України, впроваджується новий підхід до реєстрації звітів про оцінку в єдиній базі даних звітів про оцінку та заходів із дослідження правильності складання суб’єктами оціночної діяльності звітів про оцінку.

 

Як стверджується у пояснювальній записці, запропонований Проектом метод регулювання наявних проблем підтримується оціночною спільнотою, нотаріусами та спеціалістами у сфері оподаткування. За словами чиновників, у Проекті відсутні правила та процедури, що відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

 

За словами регулятора, обговорення положень даного Проекту відбулося ще у березні місяці поточного року шляхом проведення наради із залученням представників Нотаріальної палати України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України, Державної регуляторної служби України, Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру. Згідно оприлюдненого аналізу регуляторного впливу, відповідні наради, консультації та обговорення у складі 18 осіб (імена учасників не розкриваються) відбулися на інтернет-форумі (Відкритий клуб незалежних оцінювачів «Вікно»), а також в соціальній мережі Facebook.

 

 

The-resolution-of-the-Cabinet-of-Ministers-of-Ukraine-will-be-brought-in-line-with-the-orders-of-the-State-Property-Fund-of-Ukraine-02

 

 

Реалізація Проекту потребує матеріальних витрат із Державного бюджету України. Як наслідок, Міністерству фінансів України необхідно також передбачати щороку під час складання проекту державного бюджету виділення Фонду державного майна України коштів для ведення єдиної бази даних звітів про оцінку. Зазначено, що зведені фінансово-економічні розрахунки до Проекту додаються.

 

 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВИ | ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА | АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

 

 

Згідно пояснювальної записки, Проект разом із повідомленням про його оприлюднення та аналізом регуляторного впливу був розміщений 01.03.2018 на офіційному сайті Фонду для одержання зауважень і пропозицій. Крім того, розробником проведені наради із представниками міністерств та відомств України, Нотаріальної палати України. Таким чином, головний розробник Проекту вжив максимально вичерпних заходів для оприлюднення зазначеного проекту з метою забезпечення широкого громадського обговорення його положень не тільки професіоналами в сфері оцінки майна, а також усіма бажаючими взяти участь у його обговоренні членами суспільства.