МЕНЮ
ПЕРСПЕКТИВА
КУРС ВАЛЮТ
ОПРОС
КОНТАКТЫ
PDF Печать E-mail

ФОНД ГОСИМУЩЕСТВА ПРОВЕРИЛ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

«ВСЕУКРАИНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ОЦЕНКИ» ЗА 2015-2018 ГОДЫ

 

12 августа 2018 года

 

В соответствии с абзацем седьмым части второй статьи 23 Закона Украины «Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности в Украине», абзаца второго пункта 7 Порядка признания Фондом государственного имущества статуса саморегулируемой организации оценщиков, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 13.12.2001 за №1668, согласно Порядка проверки документов общественной организации, претендующей на признание статуса саморегулируемой организации оценщиков, утвержденного приказом Фонда государственного имущества Украины от 19.12.2001 за №2357, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины от 11.01.2002 за №25/6313 (с изменениями), а также в соответствии с приказом Фонда государственного имущества Украины от 07.03.2018 за №379 «О проведении проверок саморегулируемых организаций оценщиков», Департаментом оценки имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности была проведена проверка саморегулируемой организации оценщиков – Общественной организации «Всеукраинская Ассоциация Специалистов Оценки».

 

 

Всеукраїнська Асоціація Фахівців Оцінки

 

 

За результатами перевірки Фондом державного майна України саморегулівної організації оцінювачів – Громадської організації «Всеукраїнська Асоціація Фахівців Оцінки», Департаментом оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності були надані наступні висновки.

 

 

ЩОДО НАЯВНОСТІ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ ТА ВНУТРІШНІХ

ПОЛОЖЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ (СТАТУТУ, ПОЛОЖЕНЬ ТОЩО)

 

Громадська організація «Всеукраїнська Асоціація Фахівців Оцінки» (ЄДРПОУ – 33780473) була утворена 23.11.2005 (свідоцтво про реєстрацію громадського об’єднання як громадської організації чи громадської спілки від 23.11.2005/17.12.2014 за №2337/546435, видане Деснянським районним управлінням юстиції у місті Києві; рішення З‘їзду Громадської організації «Всеукраїнська Асоціація Фахівців Оцінки» від 17.06.2005 (протокол від 17.06.2005 за №1)). Асоціація має всі необхідні документи для провадження своєї діяльності.

 

 

ЩОДО СКЛАДУ САМОРЕГУЛІВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ОЦІНЮВАЧІВ, ЗОКРЕМА,

НАЯВНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ (РЕГІОНАЛЬНИХ) ПІДРОЗДІЛІВ

 

Перевіркою встановлено, що ГО «ВАФО» має досить розгалужену структуру, до складу якої включено 21 (двадцять один) відокремлений підрозділ (обласний осередок) на всій території України, а саме: Вінницький, Волинський, Житомирський, Закарпатській, Запорізький, Івано-Франківський, Дніпропетровський, Київський (обласний), Київський (міський), Кіровоградський, Львівський, Одеський, Полтавський, Сумський, Тернопільський, Харківський, Херсонський, Хмельницький, Черкаський, Чернівецький, а також Чернігівський.

 

 

Кількісний склад оцінювачів, що входять до відокремлених підрозділів

саморегулівної організації оцінювачів – Громадської організації «Всеукраїнська Асоціація

Фахівців Оцінки», станом на липень 2018 року

 

Всеукраїнська Асоціація Фахівців Оцінки

 

 

Найбільша кількість членів ГО «ВАФО» входять до складу Київського міського осередку (211 осіб), а найменша – до Волинського обласного осередку (2 особи). Кількісний склад оцінювачів, що входять до всіх відокремлених підрозділів саморегулівної організації оцінювачів, представлений на графіку.

 

 

ЩОДО СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ ПРО ЗМІНИ КІЛЬКОСТІ ЧЛЕНІВ

САМОРЕГУЛІВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ОЦІНЮВАЧІВ ЗА ОСТАННІ РОКИ, А ТАКОЖ

ВІДПОВІДНІСТЬ СКЛАДУ САМОРЕГУЛІВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ОЦІНЮВАЧІВ

ВИМОГАМ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА

 

Відповідно до наказу Фонду від 19.01.2006 за №58 «Про визнання статусу саморегулівної організації оцінювачів» на дату визнання Фондом державного майна України статусу саморегулівної організації оцінювачів у складі ГО «ВАФО» перебувало 273 особи. Станом на 02.07.2018 кількість членів громадської організації становила 440 осіб.

 

Протягом останніх трьох років до складу ГО «ВАФО» було включено 109 оцінювачів, зокрема:

 

  • у 2015 – 21 оцінювач;

 

  • у 2016  26 оцінювачів;


  • у 2017 році  38 оцінювачів;


  • у 2018 році (станом на 02.07.2018)  24 оцінювачі.


Водночас, через зміну виду діяльності, не проходження підвищення кваліфікації, а також у зв‘язку зі смертю зі складу ГО «ВАФО» вибуло 112 осіб. Динаміка зміни загальної кількості членів організації по роках наведена на графіку.

 

 

Динаміка зміни загальної кількості членів саморегулівної організації

оцінювачів – Громадської організації «Всеукраїнська Асоціація

Фахівців Оцінки» протягом 2006-2018 років

 

Всеукраїнська Асоціація Фахівців Оцінки

 

 

З дати визнання Фондом державного майна України статусу саморегулівної організації оцінювачів (2005 рік) склад ГО «ВАФО» збільшився на 167 осіб. Вибірковою перевіркою 300 осіб, що є членами ГО «ВАФО», встановлено, що 22 із зазначених осіб мають зупинені кваліфікаційні свідоцтва (документи) оцінювача та/або не перебувають у штатному складі жодного суб‘єкта оціночної діяльності.

 

Таким чином, ГО «ВАФО» відповідає критеріям, передбаченим статтею 27 Закону про оцінку, щодо кількісного складу громадської організації та здійснення оціночної діяльності її членами у складі суб’єктів оціночної діяльності.

 

 

ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ ЕКСПЕРТНОЇ РАДИ САМОРЕГУЛІВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ОЦІНЮВАЧІВ

 

У період 2015–2017 років та у першому півріччі 2018 року Експертною радою ГО «ВАФО» було прорецензовано 764 звіти про оцінку майна, виконані членами організації. Аналіз даних свідчить про стабільне зростання кількості прорецензованих звітів протягом останніх двох років. У звітному періоді членами саморегулівної організації було також отримано близько 1900 позитивних рецензій на звіти про оцінку майна, виконані на замовлення органів приватизації, зокрема оцінювачами Київського міського осередку ГО «ВАФО» було отримано 1400 рецензій.

 

Враховуючи склад ГО «ВАФО» (440 осіб), кількість рецензій, виконаних Експертною Радою саморегулівної організації в 2017 році (241), певну кількість позитивних рецензій, отриманих фахівцями організації при наданні послуг органам приватизації, а також з огляду на те, що виконавцями за одним і тим самим звітом про оцінку майна могли бути декілька оцінювачів-членів саморегулівної організації (водночас, рецензуванню могли підлягати різні звіти про оцінку майна, виконані одними і тими самими фахівцями), можна зробити висновок про те, що в 2017 році фактично кожний другий член організації був охоплений процедурою рецензування. Динаміку проведення рецензування звітів про оцінку майна Експертною Радою ГО «ВАФО» протягом останніх трьох років можна переглянути на графіку.

 

 

Динаміка проведення рецензування звітів про оцінку майна

Експертною Радою саморегулівної організації оцінювачів – Громадської організації

«Всеукраїнська Асоціація Фахівців Оцінки» протягом останніх трьох років

 

Всеукраїнська Асоціація Фахівців Оцінки

 

 

Перевіркою встановлено, що в період 2015-2017 років діяльність Експертної Ради ГО «ВАФО» була достатньо стабільною. Так, у 2016 році кількість виконаних рецензій на звіти про оцінку майна зросла у порівнянні з 2015 роком на 12, а в 2017 році збільшилася на 37 відповідно до показника 2016 року.

 

Водночас, з метою підвищення професійного рівня оцінювачів-членів організації та максимального залучення їх до проходження процедури рецензування доцільно створити представництва Експертної ради ГО «ВАФО» у найбільших за чисельністю осередках саморегулівної організації.

 

 

ЩОДО СПРИЯННЯ САМОРЕГУЛІВНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ РОЗВИТКУ

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, А ТАКОЖ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ

ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

Перевіркою встановлено, що протягом останніх трьох років ГО «ВАФО» займала активну позицію щодо вдосконалення інституту оцінки в України. Так, у період 2015-2017 років саморегулівна організація уклала угоди про співробітництво з 8 (вісьмома) навчальними закладами, а також підписала меморандуми про співпрацю з:

 

  • Адвокатським об‘єднанням «Юскутум»;

 

  • ДП «Херсонський морський торговий порт», ДП «Клайпедський державний морський порт» і ГО «Балтійсько-Чорноморський економічний форум»;

 

  • професійними учасниками фінансового ринку та представниками засобів масової інформації (Асоціацією «Український Кредитно-Банківський Союз», Асоціацією українських банків, Українською національною іпотечною асоціацією, Асоціацією банківського бізнесу, Національною асоціацією кредитних спілок України, газетою «Бізнес» тощо).

 

За угодою, укладеною з Американським Фондом Оцінки (The Appraisal Foundation), саморегулівна організація отримала ексклюзивне право на переклад в Україні стандартів USPAP.

 

Інформаційне забезпечення діяльності ГО «ВАФО» здійснюється шляхом оприлюднення в мережі Інтернет на офіційному сайті організації – http://afo.com.ua/ – актуальних новин, практичних консультацій, фахових порад, експертних думок, аналітичних матеріалів тощо, а також шляхом ведення офіційної сторінки організації у соціальній мережі Facebook – https://www.facebook.com/afo.com.ua. За допомогою електронної пошти ГО «ВАФО» здійснює періодичну персоналізовану адресну розсилку спеціалізованого видання «Інформаційний дайджест».

 

Відповідно до статистичної інформації Alexa Traffic Global Rank, офіційний сайт ГО «ВАФО» має достатньо високий міжнародний рейтинг серед сайтів відповідного спрямування, а офіційною сторінкою організації в соціальній мережі Facebook щотижня користуються в середньому від 800 до 2500 читачів (користувачів мережі).

 

 

Рейтинг офіційного сайту саморегулівної організації оцінювачів –

Громадської організації «Всеукраїнська Асоціація Фахівців Оцінки» відповідно

до статистичної інформації Alexa Traffic Global Rank

станом на липень 2018 року

 

Всеукраїнська Асоціація Фахівців Оцінки

 

 

Соціальний портрет читачів офіційної сторінки саморегулівної організації оцінювачів –

Громадської організації «Всеукраїнська Асоціація Фахівців Оцінки»

в соціальній мережі Facebook станом на липень 2018 року

 

Всеукраїнська Асоціація Фахівців Оцінки

 

 

Динаміка зміни кількості постійних читачів, що стежать за офіційною сторінкою

саморегулівної організації оцінювачів – Громадської організації

«Всеукраїнська Асоціація Фахівців Оцінки» в соціальній мережі Facebook

протягом останніх двох років

 

Всеукраїнська Асоціація Фахівців Оцінки

 

 

Протягом звітного періоду за участі ГО «ВАФО» було проведено 15 тематичних конференцій, семінарів, форумів та круглих столів. Крім того, Асоціацією налагоджено тісну співпрацю з Київським та Запорізьким науково-дослідними інститутами судових експертиз Міністерства юстиції України.

 

З метою поглиблення співпраці між ГО «ВАФО» і ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» започатковано щорічні стипендії саморегулівної організації оцінювачів для студентів навчального закладу.

 

За участі ГО «ВАФО» і Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв утворено Центр експертизи і оцінки та Інститут мистецтвознавчих досліджень. З метою оснащення зазначених вище закладів сучасними засобами для проведення мистецтвознавчих експертиз ГО «ВАФО» були виділені необхідні кошти для придбання відповідного обладнання.

 

Протягом звітного періоду представники ГО «ВАФО» брали активну участь у засіданнях громадських рад, робочих груп, виробничих нарад, бізнес-форумів, комітетів, комісій, організованих органами державної влади, місцевого самоврядування, а також громадськими об’єднаннями.

 

*     *     *

 

Перевіркою встановлено, що Громадська організація «Всеукраїнська Асоціація Фахівців Оцінки» в цілому дотримується правил громадського регулювання оцінки майна, визначених Законом про оцінку, а також відповідає вимогам, встановленим пунктом 2 Порядку визнання Фондом державного майна статусу саморегулівної організації оцінювачів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2001 за №1668.