МЕНЮ
ПЕРСПЕКТИВА
КУРС ВАЛЮТ
ОПРОС
КОНТАКТЫ
PDF Печать E-mail

НАЛОГОВАЯ ОЦЕНКА: НОВЫЙ ЭТАП (ЧАСТЬ ПЕРВАЯ)

 

18 июля 2018 года

 

Согласно информации, размещенной на официальном сайте Фонда государственного имущества Украины, прекращается внесение информации субъектами оценочной деятельности в Единую базу данных отчетов об оценке для целей налогообложения, начисления и уплаты других обязательных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством, ведение которой осуществлялось в соответствии с положениями приказа Фонда государственного имущества Украины от 10.06.2013 за №795 «Об утверждении Порядка ведения единой базы данных отчетов об оценке для целей налогообложения, начисления и выплат других обязательных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством». Отныне, согласно приказу Фонда государственного имущества Украины от 17.05.2018 за №685 вход в Единую базу данных отчетов об оценке будет осуществляться через авторизованные электронные площадки.

 

 

Tax-assessment-new-phase-part-one

 

 

Відповідно до інформації, розміщеної на офіційному сайті Фонду державного майна України, припиняється внесення інформації суб’єктами оціночної діяльності до Єдиної бази даних звітів про оцінку для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства, ведення якої здійснювалося відповідно до положень наказу Фонду державного майна України від 10.06.2013 за №795 «Про затвердження Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства». Відтепер, відповідно до наказу Фонду державного майна України від 17.05.2018 за №685 вхід до Єдиної бази даних звітів про оцінку здійснюватиметься через авторизовані електронні майданчики.

 

За даними Фонду, на сьогоднішній день чотири електронні майданчики вже погодили технічне завдання комплексної системи захисту інформації в Фонді державного майна України, зокрема:

 

  • Електронний майданчик «ОЦІНКА.online»;

 

  • Електронний майданчик «ПРОФЕСІЙНА ОЦІНКА»;

 

  • Електронний майданчик «ЕКСПРЕС ОЦІНКА»;

 

  • Електронний майданчик «РЕЄСТР ОЦІНКИ».

 

У свою чергу, згідно наказу Фонду державного майна України від 17.07.2018 за №956 «Про авторизацію електронного майданчика», Фондом вже авторизовано перший електронний майданчик ОЦІНКА.online, оператором якого виступає Приватне підприємство «ВІ АЙ ПІ ДЕПАРТАМЕНТ».

 

Відповідно до пункту 3.3 Договору про надання послуг авторизованого електронного майданчика, вартість однієї інформаційної послуги авторизованого електронного майданчика «ОЦІНКА.online», тобто інформаційної послуги за одним фактом передавання однієї інформації зі звіту про оцінку, становить 390,00 (триста дев’яносто) гривень 00 копійок (без ПДВ). Загальна вартість інформаційних послуг за цим Договором складає загальну суму інформаційних послуг, що обчислюється виходячи з рахунків на сплату інформаційних послуг, що були сплачені Суб’єктом оціночної діяльності впродовж строку дії цього Договору.

 

 

Nakaz_Avtor_ViAiPiDepartmets-page-001

 

 

VIP_Department_OCINKA_online_Contract_SOD-page-001

 

VIP_Department_OCINKA_online_Contract_SOD-page-002

 

VIP_Department_OCINKA_online_Contract_SOD-page-003

 

VIP_Department_OCINKA_online_Contract_SOD-page-004

 

VIP_Department_OCINKA_online_Contract_SOD-page-005

 

VIP_Department_OCINKA_online_Contract_SOD-page-006

 

 

VIP_Departmen_Reglament_OCINKA_online-page-001

 

VIP_Departmen_Reglament_OCINKA_online-page-002

 

VIP_Departmen_Reglament_OCINKA_online-page-003

 

VIP_Departmen_Reglament_OCINKA_online-page-004

 

VIP_Departmen_Reglament_OCINKA_online-page-005

 

VIP_Departmen_Reglament_OCINKA_online-page-006

 

VIP_Departmen_Reglament_OCINKA_online-page-007

 

VIP_Departmen_Reglament_OCINKA_online-page-008

 

 

Далі буде...