Ошибка

КОГДА СЛОВА РАСХОДЯТСЯ С ДЕЛОМ: ТРИ ФАКТА, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯЮТ

ПОНЯТЬ ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛЯТОРЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 

20 мая 2018 года

 

На официальном сайте Фонда государственного имущества Украины обнародованы данные с АПС «Рецензент» с информацией относительно исчерпывающего перечня негативных рецензий, составленных сотрудниками центрального аппарата и региональных подразделений государственного регулятора, по результатам рецензирования отчетов об оценке имущества за последние три года (с 20.04.2015 по 20.04.2018). Из анализа приведенных данных в глаза сразу бросаются три факта, которые позволяют понять все, что нужно знать о государственном регуляторе профессиональной оценочной деятельности.

 

 

Vony-retsenzuyut-vin-pratsyuye

 

 

На офіційному сайті Фонду державного майна України оприлюднено дані з АПС «Рецензент» з інформацією щодо вичерпного переліку негативних рецензій, складених співробітниками центрального апарату та регіональних підрозділів державного регулятора, за результатами рецензування звітів про оцінку майна за останні три роки (з 20.04.2015 по 20.04.2018).

 

Згідно оприлюдненої інформації, до вищезазначеного переліку увійшли лише суто негативні рецензії – тобто такі, де загальний висновок рецензента згідно пункту 67 Національного стандарту оцінки №1 характеризує досліджуваний звіт за четвертою ознакою: звіт не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним та (або) непрофесійним і не може бути використаний.

 

З аналізу приведених даних в очі одразу кидаються три факти:

 

 

ФАКТ №1

676 – загальна кількість негативних рецензій,

складених співробітниками центрального апарату та регіональних підрозділів

Фонду державного майна України за останні 36 місяців

 

 

ФАКТ №2

50,74% – питома вага негативних рецензій (343 із 676),

які складені за результатами рецензування звітів про оцінку майна

одного і того ж оцінювача, який всі ці 36 місяців працював у складі

одного і того ж суб’єкта оціночної діяльності

 

 

ФАКТ №3

Наявна у АПС «Рецензент» інформація про 343 негативні рецензії

на звіти одного і того самого оцінювача не викликала з боку

Фонду державного майна України, як державного регулятора

професійної оціночної діяльності, жодної адекватної реакції,

оскільки згідно державного реєстру вищезазначений оцінювач

продовжує мати чинне кваліфікаційне свідоцтво

 

 

Вочевидь, вищезазначені факти дають змогу зрозуміти буквально все, що потрібно знати про державного регулятора професійної оціночної діяльності, а також його спроможність та палке бажання залізною рукою наводити порядок на ринку надання професійних оціночних послуг. У якості епілогу, на думку спадає лише відома фраза Швондєра із художнього фільму «Собаче серце»: