МЕНЮ
ПЕРСПЕКТИВА
КУРС ВАЛЮТ
ОПРОС
КОНТАКТЫ
PDF Печать E-mail

ЕВРОПЕЙСКИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ОБЩЕЕ И РАЗЛИЧНОЕ

 

20 сентября 2017 года

 

Авторский доклад доктора технических наук, профессора Валерия Якубовского (MRICS), президента Группы компаний «ВЕРИТЕКС», члена Совета Украинского общества оценщиков, Институт международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко, посвященная проведению сравнительного анализа Международных стандартов оценочной деятельности IVS 2017 и Европейских стандартов EVS 2016, которая была представлена перед участниками XХII Международной научно-практической конференции Украинского общества оценщиков, проходившей 14-15 сентября 2017 года в городе Одесса. Во время доклада автором было проведено некое сопоставление содержания этих новых изданий стандартов, выделено общее и различное в их требованиях к оценочной деятельности.

 

 

Valeriy-Yakubovskyy-IVS-2017-vs-EVS-2016-UA

 

 

В доповіді на тему «Європейські стандарти оцінки EVS 2016 та Міжнародні стандарти оціночної діяльності IVS 2017: спільність і відмінності» (Якубовський В.В.) проводиться певне зіставлення змісту цих нових видань стандартів, виділяється спільне та відмінне в їхніх вимогах до оціночної діяльності. Адже по суті (1) Європейські стандарти оцінки EVS 2016, що видаються під егідою Європейської Групи Асоціацій Оцінювачів TEGoVA (The European Group of Valuers Associations), (2) Міжнародні стандарти оцінки IVS 2017, що видаються Міжнародною Радою зі Стандартів Оцінки IVSC (International Valuation Standards Council), спільно зі (3) Стандартами оцінки Королівського Інституту Сертифікованих Сюрвейерів Великобританії RICS (Royal Institute of Chartered Surveyors) складають провідну групу міжнародно визнаних стандартів, на базі яких формуються всі інші стандарти вартісної оцінки національного, регіонального і галузевого рівнів. Переконливим підтвердженням цього положення служить той факт, що статтею 26 Директиви Європейського Союзу №2014/17/EU саме ці три групи стандартів – EVS, IVSC і RICS прямо рекомендовані до застосування, як найбільш обґрунтовані.

 

З огляду на ці обставини, у автора викликає безсумнівний інтерес проведення певного зіставлення змісту цих нових видань стандартів, виділення спільного та відмінного в їхніх вимогах до оціночної діяльності. Виходячи з цього, таке зіставлення і стало основною метою поданого слухачам матеріалу.