Ошибка

ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ОЦЕНЩИКОВ И СУБЪЕКТОВ

ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ОТ 01.08.2017 ГОДА

 

02 августа 2017 года

 

В рамках работы по совершенствованию функционирования «Государственного реестра оценщиков и субъектов оценочной деятельности» со вчерашнего дня вступили в силу изменения к приказу Фонда государственного имущества Украины от 10.06.2013 за №796 «Об утверждении Порядка ведения Государственного реестра оценщиков и субъектов оценочной деятельности», зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины от 13.06.2013 за №937/23469.

 

 

Poryadok-vedennya-Derzhavnoho-reyestru-otsinyuvachiv-ta-subyektiv-otsinochnoyi-diyalnosti-nova-redaktsiya-vid-01-08-2017-roku

 

 

Зміни до наказу Фонду державного майна України від 10.06.2013 за №796 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 13.06.2013 за №937/23469, були внесені на підставі наказу Фонду державного майна України від 08.06.2017 за №923 «Про внесення змін до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 06.07.2017 за №824/30692, який після його офіційного опублікування набув чинності відучора (видання – Офіційний вісник України від 01.08.2017 за №60).

 

Нагадаємо, що оновлений Порядок визначає правові засади та процедури збирання, накопичення, обробки та отримання інформації з Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності (далі – Державний реєстр), встановлює вимоги і порядок включення інформації про оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності до Державного реєстру.

 

Метою ведення Державного реєстру є:

 

 • забезпечення повного автоматизованого обліку оцінювачів, які в установленому порядку отримали кваліфікаційні свідоцтва оцінювача (кваліфікаційні документи оцінювача – у разі їх отримання до набрання чинності Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»), та суб’єктів господарювання, які в установленому порядку отримали сертифікат суб’єкта оціночної діяльності;

 

 • моніторинг розвитку інфраструктури оцінки майна в Україні та створення конкурентного середовища серед оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності;

 

 • забезпечення доступності інформації про оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності відповідно до законодавства для суб’єктів господарювання та фізичних осіб, а також органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, їх об’єднань, інших заінтересованих осіб;

 

 • узагальнення інформації про оцінювачів і суб’єктів оціночної діяльності, у тому числі за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів;

 

 • забезпечення моніторингу дотримання оцінювачами і суб’єктами оціночної діяльності вимог законодавства з питань оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

 

Державний реєстр складається з розділів «Оцінювачі» та «Суб’єкти оціночної діяльності». До розділу «Оцінювачі» вноситься інформація про фізичних осіб – оцінювачів, які отримали кваліфікаційні свідоцтва оцінювача. До розділу «Суб’єкти оціночної діяльності» вноситься інформація про суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання, які отримали сертифікати суб’єкта оціночної діяльності. Кожен з розділів Державного реєстру ведеться за окремими напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах кожного напряму.

 

Інформацією, що вноситься до Державного реєстру, є така інформація:

 

 • про оцінювачів (прізвище, ім’я та по батькові оцінювача, дата видачі та номер кваліфікаційного свідоцтва, найменування навчального закладу, який здійснював підготовку оцінювача, дата та номер протоколу засідання Екзаменаційної комісії, на якому прийнято рішення про видачу кваліфікаційного свідоцтва, місце роботи оцінювача (за наявності));

 

 • про суб’єктів оціночної діяльності, які отримали сертифікати, дата їх видачі та термін їх дії, місцезнаходження суб’єкта, інформація про склад оцінювачів суб’єкта та їх кваліфікацію;

 

 • щодо напряму(ів) оцінки майна та спеціалізації(ій) у межах такого(их) напряму(ів), за яким (якими) оцінювачі, суб’єкти оціночної діяльності мають право здійснювати професійну оціночну діяльність;

 

 • про членство оцінювача в одній або декількох саморегулівних організаціях оцінювачів;

 

 • про результати рецензування звітів про оцінку майна, виконаних оцінювачами та суб’єктами оціночної діяльності, у разі рецензування звітів про оцінку майна рецензентами, що працюють в штаті Фонду або його регіональному відділенні, а також у разі рецензування звітів про оцінку майна експертними радами саморегулівних організацій оцінювачів, якщо такі рецензії надійшли до Фонду або його регіональних відділень;

 

 • щодо рішень, прийнятих за результатами розгляду скарг на професійну оціночну діяльність оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності;

 

 • про рішення судів, які набрали законної сили, за фактами непрофесійної оцінки майна, що проведена оцінювачами або суб’єктами оціночної діяльності;

 

 • про факти порушення оцінювачами або суб’єктами оціночної діяльності обмежень щодо проведення оцінки майна, майнових прав, установлених законодавством;

 

 • про підвищення кваліфікації оцінювачами за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах напрямів;

 

 • щодо зупинення, поновлення дії чи позбавлення кваліфікаційного свідоцтва оцінювача;

 

 • про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності;

 

 • інша додаткова інформація, що подається оцінювачами або суб’єктами оціночної діяльності за власною ініціативою.

 

Унесення інформації про оцінювача та суб’єкта оціночної діяльності до Державного реєстру здійснюється після її отримання та відповідної перевірки. Фонд державного майна України визначає перелік посадових осіб Фонду, які здійснюють перевірку інформації, що вноситься до Державного реєстру. Під час ведення Державного реєстру Фонд повинен забезпечити дотримання вимог Закону України «Про захист персональних даних».