Ошибка

ЗАЩИТА КОНКУРЕНЦИИ В СФЕРЕ ОЦЕНКИ – РЕКОМЕНДАЦИЯ ИЛИ ТРЕБОВАНИЕ?

 

01 февраля 2017 года

 

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) по результатам исследования установил, что определение Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП), четырех аудиторских компаний (Deloitte, Pricewaterhouse Coopers, Ernst&Young, KPMG) ограничивает круг и доступ участников рынка оценочной деятельности для проведения независимой оценки активов субъектов электроэнергетики. По мнению АМКУ, наличие у субъекта хозяйствования аудиторского опыта не равнозначно профессиональному опыту в сфере оценки.

 

 

Protecting-competition-in-the-assessment-recommendation-or-requirement

 

 

Як вже повідомлялося, у грудні 2016 року Антимонопольний комітет України (АМКУ) розпочав власне дослідження питання щодо відповідності вимогам законодавства про захист економічної конкуренції дій Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), які полягають у визначенні чотирьох аудиторських компаній (Deloitte, Pricewaterhouse Coopers, Ernst&Young, KPMG), що можуть надавати послуги з незалежної оцінки активів у сфері електроенергетики.

 

Майже два місяці АМКУ на виконання вимог Законів України «Про Антимонопольний комітет України» та «Про захист економічної конкуренції» проводило повне, всебічне та об’єктивне дослідження щодо того, чи не є положення Протокольного рішення НКРЕКП від 20.08.2015 за №5, яким встановлено, що незалежна оцінка активів, що проводиться відповідно до «Методики оцінки активів суб’єктів природних монополій, суб’єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії» має здійснюватися із залученням представників однієї з чотирьох провідних аудиторських компаній Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst&Young та KPMG, такими, що стримують, обмежують, негативно впливають на розвиток конкуренції на ринку послуг з незалежної оцінки активів у сфері електроенергетики.

 

Згідно оприлюдненої на минулому тижні офіційної інформації, за результатами проведеного дослідження АМКУ рекомендував НКРЕКП припинити дії, які містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, усунути причини виникнення цих порушень і умов, що їм сприяють.

 

Таке рішення АМКУ схвалило на засіданні комітету від 24.01.2017 року.

 

Комітет рекомендує:

 

1. Скасувати протокольне рішення №5 відкритого засідання НКРЕКП (витяг з протоколу від 20.08.2015 №61), яким визначено чотири провідні аудиторські компанії, а саме: Deloitte, Pricewaterhouse Coopers, Ernst&Young, KPMG, що мають залучатись для здійснення незалежної оцінки активів ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та/або з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, які прийняли рішення про перехід до стимулюючого регулювання тарифів на електроенергію (пункт 3).

 

2. Повідомити суб’єктів оціночної діяльності про скасування цього протокольного рішення.

 

Термін розгляду рекомендацій – 30-денний строк з дня їх отримання.

 

Комітет за результатами дослідження встановив, що визначення НКРЕКП чотирьох провідних аудиторських компаній (Deloitte, Pricewaterhouse Coopers, Ernst&Young, KPMG) обмежує коло та доступ учасників ринку оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки активів суб’єктів електроенергетики. Наявність у суб’єкта господарювання аудиторського досвіду не є рівнозначним професіональному досвіду з оцінки.

 

Водночас ні Законом про оцінку, ні Методикою, ні іншими нормативно-правовими актами Фонду державного майна України, який є центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику, зокрема, у сфері державного регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, не встановлено обмежень для суб’єктів оціночної діяльності щодо проведення незалежної оцінки певних активів, зокрема, суб’єктів електроенергетики. Також відсутні рекомендації або вимоги НКРЕКП щодо кваліфікації оцінювачів, стажу роботи та складу суб’єктів оціночної діяльності, які можуть бути залучені до проведення такої оцінки.

 

З аналізу представленої вище інформації залишається не врегульованим єдине питання, які саме правові наслідки для НКРЕКП матиме рішення АМКУ від 24.01.2017 року – чи буде воно сприйняте регулятором як «обов’язкова вимога», чи так і залишиться на рівні «рекомендації»?