МЕНЮ
ПЕРСПЕКТИВА
КУРС ВАЛЮТ
ОПРОС
КОНТАКТЫ
PDF Печать E-mail

ПРОЕКТ ОБНОВЛЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ОЦЕНКИ (IVS 2017)

 

17 декабря 2016 года

 

Международные стандарты оценки (International Valuation Standards, IVS) на сегодняшний день являются теми отраслевыми стандартами, которые, пожалуй, наиболее динамично развиваются в мире, поскольку, начиная с 2009 года, каждые последующие два года они претерпевают изменений и дополнений. Продолжается этот процесс и сегодня – после редакций 2009, 2011, 2013 и 2015 годов, в начале декабря 2016 года Международным комитетом по стандартам оценки (The International Valuation Standards Council, IVSC) представлен проект последней редакции IVS 2017, публичное обсуждение которой продолжалось в течение шести месяцев (апрель-сентябрь 2016 года) непосредственно на официальном сайте IVSC. Официальная публикация Международных стандартов оценки (IVS 2017) запланирована на 01 января 2017 года.

 

 

The-project-updated-the-International-Valuation-Standards-2017

 

 

Міжнародні стандарти оцінки (International Valuation Standards, IVS) розробляються Міжнародною радою по стандартах оцінки (The International Valuation Standards Council, IVSC) – незалежною некомерційною організацією, яка розробляє та впроваджує загальноприйняті стандарти для оцінки активів по всьому світу в інтересах міжнародного співтовариства.

 

Міжнародні стандарти оцінки (International Valuation Standards, IVS) на сьогоднішній день є тими галузевими стандартами, які, напевно, найбільш динамічно розвиваються в світі, оскільки, починаючи з 2009 року, кожні наступні два роки вони зазнають змін і доповнень. Триває цей процес і сьогодні – після редакцій 2009, 2011, 2013 і 2015 років, на початку грудня 2016 року Міжнародною радою по стандартах оцінки (The International Valuation Standards Council, IVSC) представлено проект останньої редакції IVS 2017, публічне обговорення якої тривало протягом шести місяців (квітень-вересень 2016 року) безпосередньо на офіційному сайті IVSC. Для всіх зацікавлених осіб проект IVS 2017 вже доступний у двох редакціях – IVS 2017 Pre-publication Draft та IVS 2017 Redline version. Офіційна публікація Міжнародних стандартів оцінки (IVS 2017) запланована на 01 січня 2017 року.

 

До складу Міжнародної ради по стандартах оцінки (IVSC) входять фахівці широкого спектру різних галузей, так або інакше пов'язаних з оцінкою – це і професійні інститути оцінки, і незалежні оцінювачі, і розробники галузевих стандартів, а також регулятори оціночних послуг і представники наукових кіл.

 

На сьогоднішній день процедура набуття членства в Міжнародній раді по стандартах оцінки (IVSC) є добровільною, перелік офіційних членів затверджується на щорічному з’їзді організації, а розмір річних членських внесків залежить від категорії членства, кількісного складу представників, а також країни походження претендента згідно загальноприйнятої класифікації Всесвітнього банку (The World Bank), і коливається в діапазоні від 250 до 10000 доларів США.

 

Згідно офіційної інформації станом на 2016 рік єдиним представником від України у складі Міжнародної ради по стандартах оцінки (IVSC) є Федерація оцінювачів бізнесу та інтелектуальної власності (Federation of Appraisers of Business and Intellectual Property), яка має статус інституційного члена організації (Institutional Members).