Ошибка

СТЕПАН МАКСИМОВ: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ АСО

(ФОТООТЧЕТ КОНФЕРЕНЦИИ)

 

21 января 2016 года

 

Вступительное слово Председателя АСО Степана Максимова на научно-практической конференции «Проблемы оценки имущества на депрессивных рынках», которая проходила 20.01.2016 в помещении актового зала Национальной Академии Руководящих Кадров Культуры и Искусств и была приурочена празднованию десятой годовщины деятельности Общественной организации «Всеукраинская Ассоциация Специалистов Оценки». В приложениях к материалу полный фотоотчет данной конференции.

 

 

Stepan-Maximov-Past-Present-and-Future

 

 

В своей торжественной речи Председатель АСО поблагодарил всех присутствующих за их общественную активность, отметил наиболее знаковые достижения Ассоциации за последние десять лет, а также кратко очертил планы и перспективы на будущее. «Несмотря на внешние трудности, Ассоциация уверенно движется вперед с верой и глубоким убеждением, что оценочная деятельность в Украине будет продолжать развиваться в направлении саморегулирования профессии», – отметил Степан Максимов, подводя итоги первой части своего выступления.

 

 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АСО

СТЕПАНА МАКСИМОВА

 

Я радий Вас всіх вітати і висловлюю всім присутнім щиру подяку за те, що знайшли можливість взяти участь в сьогоднішній науково-практичній конференції. Основна мета проведення цієї конференції – започаткувати серію науково-практичних семінарів у форматі «без краваток», основною ціллю яких повинно стати обговорення проблем практичної оцінки, пропонування ефективного інструментарію для оцінювачів, який дозволить їм більш впевнено проводити свої обчислення в умовах фінансово-економічної кризи.

 

Слід сказати, що криза буде лише поглиблюватись, незважаючи на оптимістичний прогноз влади щодо того, що Україна вже виходить з кризи, та дещо менш оптимістичні прогнози деяких експертів, що Україна вийде з кризи вже в найближчі роки. Але є ще й реалістичний прогноз, який принаймні вдвічі гірший ніж песимістичний.

 

Отже, в найближчі п’ять років оцінювачам прийдеться працювати в умовах невизначеності ринку, особливо ринку нерухомості. І оскільки регулятор оцінки – Фонд державного майна України, займається в основному розробкою методології проведення оцінки в процесі приватизації, відчуження та оренди державного і комунального майна, а також розробкою способів все більшого підпорядкування всього оціночного процесу в Україні державному регулятору, то наразі назріла проблема розробки практичних правил проведення оцінки самими оцінювачами.

 

Хочеться, щоб практикуючі оцінювачі проявили активність в такій діяльності, а керівництво всіх саморегулівних організацій оцінювачів, у свою чергу, всіляко сприяло проведенню таких фахових зібрань.

 

Всеукраїнська Асоціація Фахівців Оцінки надає можливість для всіх бажаючих розміщувати на сайті http://www.afo.com.ua свої напрацювання чи напрацювання інших фахівців в галузі оцінки (звичайно, з дотриманням авторських прав). Ми хочемо, щоб наш сайт став своєрідним робочим столом оцінювача. Багато вже зроблено в цьому напрямі, але ще багато і треба зробити в майбутньому. І все це можливо завдяки активності і сприянню всіх оцінювачів, незалежно від їх «організаційної приналежності».

 

Сьогодні виповнюється 10 років, як Всеукраїнська Асоціація Фахівців Оцінки стала саморегулівною організацією оцінювачів. Дозвольте мені коротко сказати про те, що було зроблено за цей час, а також про те, що планується зробити у найближчому майбутньому. При цьому, оскільки дана доповідь буде розміщена на офіційному сайті АФО, то обговорення порушених у ній питань пропоную перенести на сторінки соціальних мереж, зокрема на офіційну сторінку АФО у Facebook (https://www.facebook.com/afo.com.ua).

 

За час діяльності Асоціації із найбільш знакових досягнень відзначу:

 

1.Укладення договорів про співпрацю з наступними навчальними закладами:

 

1.1.Національною академією керівних кадрів культури і мистецтв – ректор Чернець Василь Гнатович;

 

1.2.ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» – ректор Лаптєв Сергій Михайлович;

 

1.3.ВНЗ «Київський національний торговельно-економічний університет» – ректор Мазаракі Анатолій Антонович;

 

1.4.ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» – ректор Павленко Анатолій Федорович;

 

1.5.Харківським інститутом фінансів Київського національного торговельно-економічного університету – директор інституту Сердюков Костянтин Георгійович;

 

1.6.Міжнародним інститутом бізнесу – ректор Савченко Олександр Володимирович;

 

1.7.ТОВ «Українська комерційна школа» – керівник Жилінкова Олена Миколаївна;

 

1.8.ТОВ «Навчально-консалтинговий центр «Експерт-Л» – керівник Філіпович Олександр Йосипович.

 

2.В рамках міжнародного співробітництва було підписано угоду з Американським Фондом Оцінки (The Appraisal Foundation) та отримано ексклюзивне право на переклад в Україні стандартів USPAP.

 

3.Тісна взаємодія з іншими саморегулівними організаціями оцінювачів втілилася в утворення Асамблеї саморегулівних організацій оцінювачів України.

 

4.Було підписано Меморандум про співпрацю у сфері забезпечення ділової репутації фахівців фінансового ринку.

 

5.Налагоджено тісну та плідну співпрацю з Київським та Запорізьким науково-дослідними інститутами судових експертиз Міністерства юстиції України.

 

6.У напрямку співробітництва з вищими навчальними закладами:

 

6.1.Були встановленні щорічні стипендій Голови АФО в Університеті «КРОК».

 

6.2.Утворено спільно з НАКККіМ Центр експертизи і оцінки та Інститут мистецтвознавчих досліджень. Ці заклади за рахунок коштів Асоціації оснащено сучасним обладнанням для проведення мистецтвознавчих експертиз.

 

7.Було розроблено і втілено електронну базу АФО для потреб трансфертного ціноутворення. Укладено цілий ряд договорів з аудиторськими компаніями та підприємствами-користувачами даної бази даних АФО.

 

8.Організовано та проведено більше трьох десятків тематичних круглих столів, конференцій (в тому числі міжнародних) та авторських семінарів.

 

9.Представники АФО були учасниками засідань усіляких громадських рад, робочих груп, протокольних нарад, бізнес-форумів, комітетів та комісій при державних міністерствах та відомствах, а також інших громадських об’єднаннях.

 

10.Вплив Асоціації поширився на всю територію України і зараз організація має 21 територіальний осередок, за рахунок роботи яких досягнуто щорічну позитивну динаміку зростання кількісного складу членів АФО, що може свідчити про довіру до організації зі сторони представників оціночної спільноти України.

 

11.За десятирічний період роботи сформовано впізнаваний бренд АФО, здобуто бездоганну репутації та багатий практичний досвід. Здійснюючи свою діяльність на ринку України з 2006 року Всеукраїнська Асоціація Фахівців Оцінки змогла зарекомендувати себе у якості надійного, професійного та відповідального громадського об’єднання, яке завжди намагається максимально ефективно захищати права і законні інтереси не тільки своїх членів, але й інших учасників ринку.

 

Всеукраїнська Асоціація Фахівців Оцінки велику увагу приділяє постійному удосконаленню своєї діяльності, аби бути максимально корисною для своїх членів. Успіх для нас – це щоденна кропітка праця, а не кінцева мета. Починаючи з 2006 року досягнуто багато здобутків, але попереду ще довгий і звивистий шлях. Проте з кожним кроком ми стаємо на одну сходинку вище, на один крок ближче до цілі. Постійний рух уперед додає нам сил та наснаги.

 

Не потрібно забувати і про те, що ми живемо з вами у світі інформаційних технологій, розвиток яких з кожним роком стає все більш інтенсивнішим. Саме тому, з метою підвищення ефективності інформування як представників оціночної спільноти, так і всіх інших зацікавлених осіб, у поточному 2016 році Асоціація, на ряду із вже існуючими офіційним сайтом АФО (http://www.afo.com.ua) та сторінкою організації в мережі Facebook (https://www.facebook.com/afo.com.ua), відкриває також свій власний інформаційний канал на YouTube та започатковує практику проведення регулярних спеціалізованих вебінарів на основі технологій Skype та Google Hangouts із залученням широкого кола спікерів. Більш детальна інформація про це вже найближчим часом з’явиться на нашому сайті.

 

Таким чином, незважаючи на зовнішні труднощі, Асоціація впевнено рухається вперед з вірою і глибоким переконанням, що оціночна діяльність в Україні продовжуватиме розвиватись у напрямку саморегулювання професії.

 

У найближчій перспективі Асоціація представить для широкого громадського обговорення абсолютно інноваційну Концепцію розвитку оціночної діяльності в Україні на 2016-2025 роки. Вже сьогодні запрошуємо всіх бажаючих приєднуватися до роботи над цим програмним документом, який, на наш погляд, після спільного доопрацювання з усіма саморегулівними організаціями оцінювачів України, регуляторами оцінки від держави та іншими зацікавленими особами цілком може стати своєрідною «дорожньою картою» розвитку професійної оціночної діяльності в Україні на найближчі 10 років.

 

*   *   *

 

Во второй части своего выступления Степан Максимов коротко остановился на основных положениях вышеупомянутой Концепции, полный текст которой уже в ближайшее время будет опубликован на нашем сайте. Следите за новостями!

 

 

ФОТООТЧЕТ КОНФЕРЕНЦИИ