МЕНЮ
ПЕРСПЕКТИВА
КУРС ВАЛЮТ
ОПИТУВАННЯ
КОНТАКТИ
PDF Друк e-mail

ЧЕРГОВА СПРОБА «РЕФОРМУВАННЯ» ОЦІНКИ ДЛЯ ЦІЛЕЙ

ОПОДАТКУВАННЯ ВИЯВИЛАСЯ НЕВДАЛОЮ

 

09 грудня 2017 року

 

Останніми днями цілою низкою вітчизняних засобів масової інформації активно поширюється новина про те, що в ході голосування за зміни до Податкового кодексу України, яке відбулося 07.12.2017 у стінах українського парламенту, Верховною Радою України було схвалено створення Єдиної бази даних звітів про оцінку, на необхідності впровадження якої наполягав народний депутат Максим Курячий («Блок Петра Порошенка»). І хоча дійсно дана ініціатива мала місце, була врахована і підтримана профільним комітетом, проте так і не змогла набрати достатньої кількості голосів на своє підтвердження. Таким чином, чергова спроба «реформування» оцінки для цілей оподаткування знову виявилася невдалою.

 

 

Cherhova-sproba-reformuvannya-otsinky-dlya-tsiley-opodatkuvannya-vyyavylasya-nevdaloyu

 

 

Останніми днями цілою низкою вітчизняних засобів масової інформації активно поширюється новина про те, що в ході голосування за зміни до Податкового кодексу України, яке відбулося 07.12.2017 у стінах українського парламенту, Верховною Радою України було схвалено створення Єдиної бази даних звітів про оцінку, на необхідності впровадження якої наполягав народний депутат Максим Курячий («Блок Петра Порошенка»). Та чи відповідає дана інформація дійсності? Для відповіді на це питання прослідкуємо повну хронологію тих «драматичних подій», які відбувалися у четвер у стінах українського парламенту.

 

Так, під час розгляду 06.12.2017 профільним Комітетом з питань податкової та митної політики проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» (реєстраційний №6776-Д) дійсно розглядалася, була врахована та підтримана поправка №99 народного депутата Максима Курячого щодо необхідності запровадження в Україні інформаційно-телекомунікаційної системи – Єдина база даних звітів про оцінку, до складу якої мали б входити база даних та модуль електронного визначення оціночної вартості (з метою перевірки вартості об’єктів оподаткування, внесеної суб’єктом оціночної діяльності).

 

 

Остаточний зміст поправки №99 депутата Максима Курячого

У статті 172 Податкового кодексу України:

 

у пункті 172.3:

 

абзац перший після слів «відповідно до закону» доповнити словами «та зареєстрованої в єдиній базі даних звітів про оцінку».

 

у пункті 172.3 після абзацу першого доповнити новими абзацами такого змісту:

 

«Єдина база даних звітів про оцінку – інформаційно-телекомунікаційна система, до складу якої входять база даних та модуль електронного визначення оціночної вартості (з метою перевірки вартості об’єктів оподаткування, внесеної суб’єктом оціночної діяльності). Єдина база даних звітів про оцінку забезпечує розміщення, створення, зберігання та оприлюднення всієї інформації про об’єкт нерухомості та його вартість, електронне визначення оціночної вартості, автоматичний обмін інформацією і документами з авторизованими електронними майданчиками та користування сервісами з автоматичним обміном інформацією, доступ до якого здійснюється за допомогою мережі Інтернет.

 

Порядок ведення єдиної бази даних звітів про оцінку затверджується Фондом державного майна. Внесення інформації зі звітів про оцінку до єдиної бази даних звітів про оцінку здійснюється суб’єктами оціночної діяльності через авторизовані електронні майданчики. Авторизований електронний майданчик – авторизована Фондом державного майна інформаційно-телекомунікаційна система, яка має комплексну систему захисту інформації з підтвердженою відповідністю відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» та забезпечує реєстрацію суб’єктів оціночної діяльності, розміщення, отримання і передавання інформації та документів (без попередньої ідентифікації суб’єкта оціночної діяльності) до єдиної бази даних звітів про оцінку з метою перевірки оціночної вартості об’єкта нерухомості, користування сервісами з автоматичним обміном інформацією, доступ до якого здійснюється за допомогою мережі Інтернет. Порядок авторизації електронних майданчиків затверджується спільним рішенням Фонду державного майна та спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань організації спеціального зв'язку та захисту інформації.

 

Єдина база даних звітів про оцінку повинна забезпечити збереження та належний захист усієї інформації щодо об’єктів нерухомості, оціночна вартість яких визначається та перевіряється, можливість доступу до цієї інформації нотаріусів та контролюючих органів в межах повноважень. Належний захист забезпечується за умови автоматичного обміну інформацією та документами між єдиною базою даних звітів про оцінку та авторизованими електронними майданчиками, які мають комплексну систему захисту інформації з підтвердженою відповідністю відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах». Єдина база даних звітів про оцінку здійснює моніторинг звіту про оцінку на предмет відсутності порушень при його складанні та, в разі його повноти, правильності та відповідності, в тому числі відповідності оціночної вартості майна, майнових прав ринковим цінам, – реєструє звіт про оцінку з присвоєнням йому унікального номеру. Після присвоєння унікального номеру здійснюється автоматизована ідентифікація суб’єкта оціночної діяльності. В разі виявлення недоліків та/або порушень при складанні звіту про оцінку, в тому числі невідповідності оціночної вартості майна, майнових прав ринковим цінам, єдина база даних звітів про оцінку автоматично відмовляє у його реєстрації. Суб’єкт оціночної діяльності, який не погоджується з результатами перевірки оціночної вартості єдиною базою даних звітів про оцінку, має право протягом 10 днів звернутись із заявою до Фонду державного майна про здійснення рецензування звіту про оцінку відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність». Фонд державного майна розглядає таку заяву не більше 5 днів.

 

Звіт про оцінку, не зареєстрований в єдиній базі даних звітів про оцінку, без присвоєного унікального номера відповідно до вимог цієї статті, є недійсним.

 

Під час посвідчення правочинів, для яких передбачено чинним законодавством України отримання нотаріусом звіту про оцінку, нотаріус перевіряє реєстрацію такого звіту в єдиній базі даних звітів про оцінку та наявність присвоєного йому унікального номеру».

 

У зв’язку з цим, абзаци другий – четвертий вважати абзацами сьомим – дев’ятим;

 

в абзаці першому пункту 172.4 після слів «нерухомого майна» доповнити словами та цифрами «(зареєстрованої відповідно до п. 172.3 цієї статті)».

 

 

Проте в день безпосереднього остаточного голосування за законопроект №6776-Д за ініціативи іншого народного депутата вищезазначена поправка №99 депутата Максима Курячого була додатково поставлена на підтвердження, внаслідок якого не отримала достатньої кількості голосів. Дане твердження випливає з результату аналізу фрагменту стенограми даного засідання Верховної Ради України.

 

 

Фрагмент стенограми пленарного засідання

ЗАСІДАННЯ ТРИДЦЯТЬ ДЕВ'ЯТЕ

Сесійний зал Верховної Ради України

07 грудня 2017 року

Веде засідання Перший заступник

Голови Верховної Ради України ГЕРАЩЕНКО І.В.

 

21:29:30

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дивіться, зараз народний депутат Кучер, поправка номер 99-а. Я чесно всі поправки пройшла.

99-а, народний депутат Кучер. Це поправка 99-а. Знаєте, про що там ідеться? Там ідеться… Це народного депутата Курячого, і вона була врахована комітетом. Прошу Кучеру мікрофон увімкнути. 99-а. (Шум у залі)

 

21:29:53

КУЧЕР М.І.

Народний депутат Кучер. Прошу поставити на підтвердження правку 99. Нормою цієї правки є створення єдиної бази даних звітів та оцінку. Порядок ведення цієї бази затверджується Фондом державного майна, авторизований майданчик авторизується Фондом державного майна, здійснена авторизація затверджується спільним рішення Фонду державного майна. І в наступному році буде проведена нормативна грошова оцінка земель і всі аграрники дружним ходом підуть в Фонд державного майна, перед цим в Держгеокадастр.

 

Я пропоную на підтвердження і не голосувати за цю правку.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, зараз автору поправки 99, Максима Курячого. Будь ласка, мікрофон. Просто, щоб всі розуміли, про що йдеться, бо вже заплутались.

 

21:30:47

КУРЯЧИЙ М.П.

Шановні колеги народні депутати, я хочу зняти побоювання, які щойно тільки в залі пролунали. Справа в тому, що ця правка абсолютно не торкається аграріїв, абсолютно. Ця правка направлена і спрямована проти так званих «чорних» ріелторів, які занижують ринкову вартість на нерухомість. А, що стосується оцінки саме земельних ділянок. Так воно регулюється це питання окремим галузевим законодавством. Є відповідний Закон про оцінку земель і ця правка не розповсюджується на аграріїв і власників земельних ділянок. Питання надумане і, я думаю, що і пан Кучер і дехто просто не розібралися в цьому питанні. Правку треба залишати, вона проти «чорних» ріелторів.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Кучер, ви наполягаєте чи вас задовольнило роз’яснення? Я вас не бачу просто. Пане Кучер?

 

21:31:47

КУЧЕР М.І.

Да, я наполягаю.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви наполягаєте?

За наполяганням пана Кучера ми ставимо на підтвердження поправку 99, яку комітет підтримав. Я прошу визначитися, 99 поправка. Прошу визначитися. Так, колеги, дивіться, ми зараз будемо безкінечно повертатись до поправок, це несправедливо і нечесно до проведеної роботи. Тому…

 

21:32:12

За-112

112 зараз за 99 поправку…

 

 

Отже приходимо до висновку про те, що вже вдруге за останній рік була здійснена спроба підготовки плацдарму для наступу на незалежну оцінку шляхом переведення її в таку собі «електронну систему перевірки показників», яка б мала здійснюватися так званою «інформаційно-телекомунікаційною системою», що в результаті неодмінно призвело б до монополізації ринку оціночних послуг. Дана ініціатива була вчергове врахована і підтримана профільним Комітетом з питань податкової та митної політики, проте так і не змогла набрати достатньої кількості голосів на своє підтвердження в залі Верховної Ради України (результати поіменного голосування). Таким чином, схоже на те, що чергова спроба «реформування» оцінки для цілей оподаткування знову виявилася невдалою.