МЕНЮ
ПЕРСПЕКТИВА
КУРС ВАЛЮТ
ОПИТУВАННЯ
КОНТАКТИ
PDF Друк e-mail

НОВІ СТАНДАРТИ ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ СУДОВИХ ЕКСПЕРТІВ

 

06 грудня 2017 року

 

З 15 грудня 2017 року в Україні встановлюються нові стандарти оплати праці та соціального захисту судових експертів, які є працівниками державних спеціалізованих установ. Нововведення вступають в силу з моменту набрання чинності Закону України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів», прийнятого Верховною Радою України від 03.10.2017 за №2147-VIII, яким, зокрема, вносяться зміни до Закону України «Про судову експертизу».

 

 

Novi-standarty-oplaty-pratsi-ta-sotsialnoho-zakhystu-sudovykh-ekspertiv

 

 

З 15 грудня 2017 року в Україні встановлюються нові стандарти оплати праці та соціального захисту судових експертів, які є працівниками державних спеціалізованих установ. Нововведення вступають в силу з моменту набрання чинності Закону України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів», прийнятого Верховною Радою України від 03.10.2017 за №2147-VIII, яким, зокрема, вносяться зміни до Закону України «Про судову експертизу».

 

Так, передбачається викладення в новій редакції змісту статті 18 Закону України «Про судову експертизу», якою регламентуються питання оплати праці та соціального захисту судових експертів.

 

 

Статтю 18 буде викладено в наступній редакції

Стаття 18. Оплата праці та соціальний захист судових експертів

 

Заробітна плата працівників державних спеціалізованих установ (невійськовослужбовців і тих, які не мають звань рядового і начальницького складу), які мають кваліфікацію судового експерта, складається з посадового окладу, надбавок, доплат до нього, премій та інших виплат, розмір і порядок встановлення яких визначаються Кабінетом Міністрів України.

 

Працівникам державних спеціалізованих установ (невійськовослужбовцям і тим, які не мають звань рядового і начальницького складу), які мають кваліфікацію судового експерта, посадові оклади встановлюються у розмірі не менше 10 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року. Тимчасово, по 31 грудня 2017 року, особам у період роботи на посадах судових експертів (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту») пенсії, призначені відповідно до законодавства України, розмір яких перевищує 150 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, виплачуються в розмірі 85 відсотків призначеного розміру, але не менше 150 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

 

Особливості встановлення розмірів посадових окладів, надбавок, доплат, премій та інших виплат працівникам державних спеціалізованих установ Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, які мають кваліфікацію судового експерта, визначаються чинним законодавством України для військовослужбовців і тих, які мають звання рядового і начальницького складу.

 

 

Приймаючи до уваги, що розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на період з 01.12.2017 по 30.06.2018 в нашій державі складає 1 762 UAH, можна констатувати, що з 01.01.2018 мінімальний розмір посадового окладу працівників державних спеціалізованих установ (невійськовослужбовців і тих, які не мають звань рядового і начальницького складу), які мають кваліфікацію судового експерта становитиме 17 620 UAH.

 

В рамках проведення так званої судової реформи також будуть переглянуті стандарти щодо надання щорічних та додаткових відпусток судовим експертам. Зокрема, передбачається доповнення статті 18-1 Закону України «Про судову експертизу» наступним змістом.

 

 

Статтю 18-1 буде доповнено таким змістом

Стаття 18-1. Щорічні та додаткові відпустки судових експертів

 

Працівникам державних спеціалізованих установ, які мають кваліфікацію судового експерта, надається щорічна основна оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законодавством України не передбачено більш тривалої відпустки.

 

Працівникам державних спеціалізованих установ, які мають кваліфікацію судового експерта, за кожний рік роботи на посадах керівних працівників, судових експертів, наукових працівників цих установ після досягнення п’ятирічного стажу роботи з урахуванням попереднього стажу роботи за фахом на посадах судових експертів, державних службовців і наукових працівників, надається один календарний день додаткової оплачуваної відпустки, але не більш як 15 календарних днів.

 

Особливості надання відпусток працівникам державних спеціалізованих установ Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, які мають кваліфікацію судового експерта, визначаються чинним законодавством України щодо військовослужбовців і тих, які мають звання рядового і начальницького складу.

 

 

Отже, після набрання чинності вищезазначених змін, працівникам державних спеціалізованих установ, які мають кваліфікацію судового експерта, буде надаватися щорічна основна оплачувана відпустка тривалістю від 30 до 45 календарних днів в залежності від стажу їхньої роботи та займаної посади.